Peticija za spas akumulacije Modrac

TRAŽIMO REDOVNI NADZOR I OBAVEZNO PREČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA IZ RUDNIKA BANOVIĆI I ĐURĐEVIK

Cilj peticije je iniciranje češćeg nadzora i obaveznog prečišćavanja otpadnih voda iz rudnika Banovići i Đurđevik, JER, daljnje zagađenje vode u slivu akumulacije Modrac može dovesti do potpunog ugrožavanja biodiverziteta, onemogućavanja korištenja te vode za piće građanima općina Lukavac i Tuzla, nedostatka kvalitetne vode za industriju i do ugrožavanja nizvodnog sliva rijeke Spreče, Bosne i dalje.

Analiza stanja kvaliteta voda na području sliva akumulacije Modrac jasno ukazuje da su površinske vode uveliko zagađene i da se vodotoci poslije prijema otpadnih voda rudnika mogu ubrajati u „kritične vodotoke“ te da im je kvalitet daleko lošiji od nivoa koji je definiran Uredbama o klasifikaciji voda i kategorizaciji vodotoka.

Glavni zagađivači su rudnici uglja Đurđevik i Banovići, čije otpadne vode sadrže ogromne količine suspendiranih materija, koje uglavnom neprečišćene ispuštaju u vodotoke. U predhodnih 48 godina, koliko postoji Akumulacija u nju je unešeno oko 15 miliona m3 nanosa.

Pozivamo predstavnike lokalnih, kantonalnih, entitetskih i državnih institucija, organizacija civilnog društava, firmi, medija i građane da potpisivanjem peticije podrže uspostavljanje redovnog nadzora i obaveznog prečišćavanja otpadnih voda iz Rudnika Banovići i Đurđevik.

Priključivanjem peticiji nam pomažete u spašavanju akumulacije Modrac.
Ova Peticija će na kraju biti prosljeđena Vladi Federacije BIH, Vladi TK, resornim i odgovornim federalnim i kantonalnim ministarstvima, inspekcijama i medijima. U nadi da imate razumijevanja za ovaj problem, srdacno vas pozdravljamo!

Potpišite ovu peticiju

By signing, I authorize Amira Kunto to hand over my signature to those who have power on this issue.


OR

You will receive an email with a link to confirm your signature. To ensure you receive our emails, please add info@onlinepeticija.com to your address book or safe senders list.
Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...

Facebook