Peticija za spas akumulacije Modrac

TRAŽIMO REDOVNI NADZOR I OBAVEZNO PREČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA IZ RUDNIKA BANOVIĆI I ĐURĐEVIK

Cilj peticije je iniciranje češćeg nadzora i obaveznog prečišćavanja otpadnih voda iz rudnika Banovići i Đurđevik, JER, daljnje zagađenje vode u slivu akumulacije Modrac može dovesti do potpunog ugrožavanja biodiverziteta, onemogućavanja korištenja te vode za piće građanima općina Lukavac i Tuzla, nedostatka kvalitetne vode za industriju i do ugrožavanja nizvodnog sliva rijeke Spreče, Bosne i dalje.

Analiza stanja kvaliteta voda na području sliva akumulacije Modrac jasno ukazuje da su površinske vode uveliko zagađene i da se vodotoci poslije prijema otpadnih voda rudnika mogu ubrajati u „kritične vodotoke“ te da im je kvalitet daleko lošiji od nivoa koji je definiran Uredbama o klasifikaciji voda i kategorizaciji vodotoka.

Glavni zagađivači su rudnici uglja Đurđevik i Banovići, čije otpadne vode sadrže ogromne količine suspendiranih materija, koje uglavnom neprečišćene ispuštaju u vodotoke. U predhodnih 48 godina, koliko postoji Akumulacija u nju je unešeno oko 15 miliona m3 nanosa.

Pozivamo predstavnike lokalnih, kantonalnih, entitetskih i državnih institucija, organizacija civilnog društava, firmi, medija i građane da potpisivanjem peticije podrže uspostavljanje redovnog nadzora i obaveznog prečišćavanja otpadnih voda iz Rudnika Banovići i Đurđevik.

Priključivanjem peticiji nam pomažete u spašavanju akumulacije Modrac.
Ova Peticija će na kraju biti prosljeđena Vladi Federacije BIH, Vladi TK, resornim i odgovornim federalnim i kantonalnim ministarstvima, inspekcijama i medijima. U nadi da imate razumijevanja za ovaj problem, srdacno vas pozdravljamo!

Potpišite ovu peticiju

By signing, I authorize Amira Kunto to hand over my signature to those who have power on this issue.


OR

You will receive an email with a link to confirm your signature. To ensure you receive our emails, please add info@onlinepeticija.com to your address book or safe senders list.

Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people. We will advertise this petition to people who are viewing other petitions on our website, but have not yet viewed this petition.

Facebook