Peticija za uvođenje servisa personalne asistencije za osobe sa invaliditetom u BIH

Peticija je kreirana u okviru kampanje: "Šta za vas znači sloboda?". Kampanju provodi organizacija Bosnian Doctors for Disabled

Cilj kampanje je upoznavanje donosioca odluka, ali i cjelokupne BiH javnosti sa prednostima koje bi donijelo uvođenje personalne asistencije kao servisa podrške u  lokalne zajednice BiH.

Servis personalne asistencije omogućava osobama sa invaliditetom da ostvare samostalan život zapošljavajući osobe kao personalne asistente, koji će obavljati zadatke koje osoba sa invaliditetom fizički ne može sama obaviti zbog svog invaliditeta.

NADAMO SE DA ĆETE SVOJIM POTPISOM PODRŽATI NAŠU KAMPANJU I UVOĐENJE SERVISA PODRŠKE: PERSONALNE ASISTENCIJE ZA OSOBE SA NAJTEŽIM OBLIKOM INVALIDITETA!

ŠTA JE  SERVIS PERSONALNE ASISTENCIJE?

Servis personalne asistencije omogućava osobama sa teškim invaliditetom da postanu potpuno ravnopravni građani i da neometano funkcionišu kao i svaka druga osoba koja nema invaliditet. Postojanje personalne asistencije je jedan od osnovnih preduslova za ostvarivanje samostalnog života osoba sa invaliditetom, čiji su osnovni principi:

 • mogućnost izbora,
 • samostalno donošenje odluka,
 • konrtrola,
 • odgovornost i
 • pravo na grešku.

Može se reći da danas svi koriste asistenciju u nekom vidu i svako zavisi od nekog. Niko ne može da obavi sve što mu je potrebno u životu sam/a. Koristeći znanje i resurse nekog drugog, možemo da kompenzujemo nedostatak nekih sposobnosti ili vremena.

KO JE PERSONALNI ASISTENT?

Personalni asistent je osoba koja pruža usluge osobi sa invaliditetom, koja kao korisnik/ca usluge definiše svoje potrebe, obučava asistenta/icu kako da mu/joj na najbolji način asistira u zadovoljavanju tih potreba i određuje kada i gde će mu/joj se usluga pružiti. "Personalna" znači da ova usluga treba da bude prilagođena ličnim potrebama korisnika/ce, a "asistent/ica" podrazumjeva da osoba koja pruža usluge asistira osobi sa invaliditetom u obavljanju njenih potreba na način kako toj osobi najbolje odgovara, a ne na način naučen kao opšte pravilo. Asistent/ica asistira korisniku/ci na poslu, pri različitim radnim aktivnostima, u transportu, odlasku u grad, na putovanju; asistira pri komunikaciji ili u obavljanju poslova u domaćinstvu. Prilika za nezaposlene koji smatraju da mogu obavljati ovaj posao.

MOGUĆI RADNI ZADACI  PERSONALNOG/E ASISTENTA/ICE  

 • Personalni/a asistent/ica obavlja sve zadatke, koje bi osoba sa invaliditetom obavljala sama da nema invaliditet; 
 • Kupanje i odlazak na toalet;
 • Oblačenje i uređivanje (šminkanje, ravnanje kose, lakiranje noktiju itd.);        Održavanje kućanstva;
 • Priprema obroka i/ili pomoć pri jelu i piću;
 • Pomoć pri prebacivanju u kolica;     
 • Pratnja i pomoć kada osoba izlazi van s društvom ili nekim drugim povodom;
 • Poslovni sastanci;
 • Pomoć pri izvršavanju poslovnih zadataka (bilježenje rečenog, vožnja na sastanke, kopiranje materijala itd...);
 • Putovanja (poslovna i društvena); 
 •  I bilo koje druge obaveze koje se definišu prilikom zapošljavanja.

KAKO ASISTENCIJA FUNKCIONIRA?

Pravilo je da korisnik vrši kontrolu nad asistencijom u skladu sa pojedinačnim potrebama, mogućnostima i životnim okolnostima. Princip rada podrazumjeva:

korisnik/ca sam/a odabira i zapošljava svog/ju asistenta/icu;

korisnik/ca određuje opis posla, mjesto i vrijeme kada će se usluga pružiti;

korisnik/ca obučava asistenta; 

asistent/ica također može proći i neformalnu obuku koju nudi organizacija Bosnian Doctors for Disabled;

korisnik/ca usmjerava i kontroliše rad asistenta/ice i kvalitet usluga;

jedan/a asistent/ica radi samo za jednog korisnika/cu.  

U ovoj vrsti usluge korisnik/ca ima trostruku ulogu: 

poslodavac je svom/joj asistentu/ici; 

rukovodilac svog/e asistenta/ice; edukator asistenta/ice.


Bosnian Doctors for Disabled    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite ovu peticiju

Potpisivanjem prihvatam da Bosnian Doctors for Disabled može vidjeti sve podatke koje pružim na ovom obrascu.

Nećemo prikazivati vašu e-mail adresu javno online.

Nećemo prikazivati vašu e-mail adresu javno online.

Nećemo prikazati vaš broj telefona javno online.

Nećemo prikazivati ove informacije javno online.


Dajem saglasnost za obradu informacija koje pružam u ovom obrascu za sljedeće svrhe:
Plaćena reklama

Ovu reklamu će vidjeti 3000 ljudi.

Saznajte više...