PETICIJA ZA ZAŠTITU HISTORIJSKOG PODRUČJA - STAROG GRADA STOLAC NACIONALNOG SPOMENIKA BOSNE I HERCEGOVINE

Pokret za brigu o kulturnom nasljeđu Stoca  

Broj: 2/20

Dana; 24.01.2020.  

Ured visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu

n/r gospodin Valentin Inzko  

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine  

Federalno ministarstvo prostornog uređenja

- n/r ministra -  

Federalna uprava za inspekcijske poslove

- n/r direktora Federalne uprave-  

Općina Stolac

Općinsko vijeće  

Župa sv. Ilije Proroka

- n/r župnika-  

Građani i organizacije civilnog društva okupljeni u Pokret za brigu o kulturnom nasljeđu Stoca, svjesni kulturno-historijskog značaja Starog grada Stolac, kao nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine, i njegove izrazito velike vrijednosti za općinu Stolac, zbog njegove ugroženosti uzrokovane ljudskim djelovanjem odnosno kontinuiranim djelovanjem Župe sv. Ilije Proroka i lokalne općinske administracije na izgradnji križnog puta na prostoru koji obuhvata nacionalni spomenik BiH, što predstavlja čin krajnjeg vandalizma, devastacije i skrnavljenja koji će imati za posljedicu potpuni gubitak vrijednosti promjenom najznačajnijih svojstava ovog spomenika;

Budući da se uspostavom križnog puta nastoje falsifikovati historijske činjenice i potpuno preoblikovati spomenik kulturnog nasljeđa sa ciljem da se na ovakav način podupre propagirana ideologija etničke dominacije i vjekovnih hrvatskih prostora, ovim postupcima se ozbiljno narušavaju međuljudski odnosi i građansko povjerenja, te dovodi u pitanje sve sto je postignuto na implementaciji mirovnog sporazuma u Bosni i Hercegovini;

Oštro se protiveći ovdje izraženom, najgrubljem obliku pravnog nasilja kojeg sprovodi Općina  Stolac sa namjerom da iz zajedničke baštine svih naroda i građana otrgne Stari grad Stolac, te bez ikakve historijske podloge, omoguće intervencije kojim se nad istim nastoji priskrbiti ekskluzivno pravo hrvatskom etnosu;

Napominjući da Aneks 8. Općeg okvirnog sporazumom za mir u Bosni i Hercegovini i pozitivno zakonodavstvo u Bosni i Hercegovini, nacionalnim spomenicima pruža najveći stepen pravne zaštite, te da su u skladu sa tim nadležna tijela dužna preduzeti sve mjere i radnje potrebne za njihovu zaštitu;

P o d n o s i m o

P E T I C I J U

ZA ZAŠTITU  HISTORIJSKOG PODRUČJA - STAROG GRADA STOLAC  NACIONALNOG SPOMENIKA BOSNE I HERCEGOVINE  

Kojom od sljedećih subjekata zahtijevamo:

-        Od Župe sv. Ilije Proroka da odustane od daljne devastacije i skrnavljenja Starog grada Stolac planiranom izgradnjom križnog puta, kao i da izvrši uklanjanje nezakonito postavljenih betonskih postolja, križeva i oltara u obuhvatu nacionalnog spomenika BiH;

-  Od Općinskog vijeća Stolac da poništi Odluku o promjeni statusa nepokretnosti u općoj upotrebi Općinskog vijeća, broj: 01-01- 048 /19 od dana, 19.07.2019 godine (Službeni glasnik Općine Stolac broj: 03-2019), kao i Odluku o prodaji nekretnina u vlasništvu općine, broj: 01-01- 063/19 od dana 08.11.2019 godine (Službeni glasnik Općine Stolac broj: 05-2019), kojom se nekretnine u obuhvatu Starog grada Stolac, metodom neposredne pogodbe prodaju Župi sv. Ilije Proroka Stolac radi gradnje sakralnih objekata, pokrene proceduru poništenja  ugovora o prodaji, te da donese odluku kojom se Općinsko vijeće i načelnik općine obavezuju na suzdržavanje od bilo kojih radnji koje mogu dovesti do oštećenja nacionalnog spomenika ili dovode u pitanje njegovu zaštitu i rehabilitaciju;

- Od Federalne uprava za inspekcijske poslove da provede radnje prinudnog izvršenja rješenja glavnog urbanističkog inspektora FBiH iz 2004. godine kojim se nalaže uklanjanje križa i betonskih postolja na Starom gradu Stolac, kao i da po provedenom inspekcijskom nadzoru i na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, iz razloga stvarne nenadležnosti naloži Zavodu za zaštitu spomenika HNK-a poništenje pozitivnog mišljenja koje je izdalo po zahtjevu Župe sv. Ilije Proroka za izgradnju križnog puta;

- Od Federalnog ministarstva prostornog uređenja da uskrati davanje odobrenja za izgradnju križnog puta ili za bilo kakvu gradnju ili druge intervencije na području Starog grada koje su u suprotnosti sa Odlukom o proglašenju Starog grada Stolac nacionalnim spomenikom BiH, broj: 06-6-32/03-4 od dana 21.01.2003 godine ("Službenom glasniku BiH", broj 15/03);

- Od Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine da odbije Općinu Stolac sa zahtjevom iz 2013. godine, da se pokrene postupak izmjene i dopune odluka o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima sa prostora općine, te da Komisija preduzme druge mjere i radnje iz svoje nadležnosti u cilju zaštite Starog grada Stolac kao nacionalnog spomenika BiH;

- Od Ured visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu da sa posebnom pažnjom prati rad domaćih institucija i da li preduzimaju potrebne mjere na zaštiti Starog grada Stolac, te ukoliko iste izostanu tražimo da visoki predstavnik iskoristi bonske ovlasti i donese odgovarajuće odluke.


Pokret za brigu o kulturnom nasljeđu Stoca    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite ovu peticiju

By signing, I authorize Pokret za brigu o kulturnom nasljeđu Stoca to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


ILI

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.
Plaćena reklama

Ovu reklamu će vidjeti 3000 ljudi.

Saznajte više...