Peticija Hastahana - Ne damo Parkić

Ne dozvolimo urbicid općine Centar i zaštitimo parkove Sarajeva, naša djeca će nam biti zahvalna!
Građani mjesne zajednice Marijin Dvor -Crni Vrh pozivaju sve građane Općine Centar, kao i sve građane Sarajeva, da potpišu peticiju protiv izgradnje „djelovnog“ objekta na javnoj površini parka "Hastahana", koji bi narušio, smanjio ili potpuno uništio već i onako oskudne javne zelene površine na teritoriji Marijin Dvora.
Park "Hastahana" je jedini park u ovoj mjesnoj zajednici i jedini Skate park u Sarajevu. Uz to, ovdje postoji i otvoreno košarkaško i dječje igralište. Ovdje dolaze mladi, roditelji s djecom, penzioneri željni šetnje i sunca, kao i mnogobrojni vlasnici „ljubimaca“ iz svih općina i djelova Sarajeva radi postojećeg parkinga i savršene pozicije parka.
Podsjećamo, na produžetku 15. sjednice Općine Centar 28.09.2017, izglasana je odluka o "pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana ''Gradski centar-Marijin Dvor'' za lokalitet Hastahana"! U objavi Općine Centar, navedeno je da je riječ o „vrijednom neizgrađenom prostoru u centru grada“ gdje je bila planirana izgradnja Muzeja opsade Sarajeva i gdje ima prostornih mogućnosti za gradnju objekta u funkciji društvene infrastrukture za smještaj "poslovnih, kulturnih, umjetničkih, ugostiteljskih ili nekih drugih sadržaja nestambene namjene“. Također je navedeno „da je spratnost objekta potrebno maksimalno prilagoditi zatečenom urbanom okruženju, a planirati javnu garažu u podzemnim etažama“. Veći dio lokaliteta Hastahane planiran je kao trg sa hortikulturnim rješenjem, rasvjetom i urbanim mobilijarom" (izveštaj sa sjednice opštinskog vijeća- centar.ba)
Pri tom mi, građani, pozivajući se na statut općine Centar, koji jasno kaže u Članu 47. da "Zbor građana može davati inicijative o pitanjima iz nadležnosti mjesne zajednice, Općine i institucija koje vrše javne ovlasti " kao i Članu 58. u kojem stoji da "Općina afirmiše društvene inicijative i aktivnosti na polju razvoja civilnog društva, socijalne brige, očuvanja okoline, kulturne i umjetničke baštine preko organizacija i udruženja građana, čiji su ciljevi humanitarnog, obrazovnog, naučnog, sportskog, rekreativnog, kulturnog i vjerskog karaktera", pokrećemo ovu inicijativu sa ciljem očuvanja originalnog izgleda i uljepšavanja parka "Hastahana", koji pritom na nijedan način ne bi povrijedio cjelovitost i namjenu istog.

Zahtjevi građana:
Obzirom da građani područja Marijin Dvora i općine Centar smatraju park “Hastahna”, parkom od isključivog značaja za svoj socijalni, sportski i ekološki razvoj, u ovoj peticiji građani zahtijevaju:

1. Zabrana izgradnje bilo kakvog “djelovnog” objekta na području parka “Hastahana”.
3. Zabrana za prodaju i prelaženje u privatno vlasništvo bilo kog djela parka.
4. Zabrana prenamjene parka u bilo koju drugu svrhu.
4. Dopunsko revitaliziranje, ozelenjavanje i redovno održavanje već postojećih površina .

Sarajevo, 04.10.2017.

Hastahana_1.JPG


Kontakt osobe: Natalija Krstova Celebor/Dragana Batajić    Kontaktirajte autora peticije