Podržimo pravo djece da se upišu u prvi razred osnovne škole sa ljekarskim iz privatne ordinacije!

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KANTON SARAJEVO   MINISTAR     DOPIS     Poštovani, s obzirom na Vaš dopis o upisu prvačića, svakodnevno se susrećemo sa nizom poteškoća, kao roditelji budućih prvačića. Naime, vaša preporuka su JU Dom Zdravlja Sarajevo gdje su velike gužve i na ljekarske preglede smo prinuđeni čekati do augusta. Molim vas da još jednom razmotrite vašu odluku i kao i prethodnih godina dozvolite da djeca ljekarska uvjerenja mogu dobiti/donijeti i iz privatnih pedijatrijski ordinacija. Kompetentnost pedijatara iz privatnih ordinacija ne bi smjela biti upitna kao i sve ranije godine. S obzirom na stanje još uvijek aktuelnog Covid-a 19, smatram kao roditelj budućeg prvačića da bi odlaskom u privatnu ordinaciju doprinijela sigurnijem okruženju svog djeteta, izbjegavajući gužve.     Unaprijed zahvaljujem!     Srdačan pozdrav!


Jasmina Klico- Hasanagić    Kontaktirajte autora peticije