Podrska prijedlozima za sistemsko rjesavanje zagadjenja okolisa

EFEKT koalicija se zalaže za poboljšanje stanja okoliša u Bosni i Hercegovini, NAROČITO za sistemsko uklanjanje posljedica enormnog zagađenja okoliša, degradacije tla i uništavanje svih prirodnih resursa, koje je prouzrokovao energetski sektor Federacije BiH.

Stavovi EFEKT koalicije formirani su na osnovu istraživanja i analize trenutnog stanja okoliša i neadekvatne zakonske regulative u Federaciji BiH, te mišljenja građana Tuzlanskog, Sarajevskog i Zeničko-dobojskog kantona.

EFEKT koaliciju su formirali Centar za razvoj i podršku, Tuzla; Energis, Sarajevo; Eko forum i E grupa, Zenica; Udruženje za zaštitu flore i faune Lukavca i Zelena akcija Zagreb, a trenutno broji preko 80 članova. EFEKT koalicija je formirana u okviru projekta EFEKTivna akcija koji finansira Evropska unija u okviru IPA programa 2012 /Podrška civilnom društvu 2012 .

Stavovi EFEKT koalicije:

Stav broj 1

EFEKT koalicija zahtijeva da Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije u periodu od naredne dvije godine usvoji Strategiju energetskog sektora Federacije BiH, koja će u periodu od minimalno 30 godina, osigurati da udio energije dobijen iz fosilnih izvora energije i akumulacijskih hidroelektrana u ukupnom energetskom bilansu opada za minimalno 1% godišnje.

Stav broj 2

EFEKT koalicija zahtijeva da Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, kroz novu strategiju energetskog sektora Federacije BiH, osigura da se ne povećavaju proizvodni kapaciteti električne energije dobijeni iz fosilnih izvora i akumulacijskih hidroelektrana.

Stav broj 3

EFEKT koalicija zahtijeva da novom strategijom energetskog sektora Federacije BiH Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Federalno ministarstvo prostornog uređenja, osiguraju poboljšanje energetske efikasnosti za minimalno 45% u narednih 30 godina (1,5% godišnje).

Stav broj 4

EFEKT koalicija zahtijeva da Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije obezbjedi da se, u naredne tri godine, implementiraju obaveze iz Ugovora o uspostavi energetske zajednice, koje se tiču EU pravne stečevine u oblasti EE i OIE i zaštite okoliša.

Stav broj 5

EFEKT koalicija zahtijeva da Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije obezbijedi:

· da svi veliki energetski poizvođači u skladu sa EU standardima, putem javnih medijskih servisa, lokalnih medija i svojih internet stranica kontinuirano izvještavaju javnost o svojim emisijama u okoliš u odnosu na granične vrijednosti,

· da Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije minimalno jednom na godinu, putem javnih medijskih servisa, svojih internet stranica i drugih medija, informiše javnost o provođenju obaveza iz sporazuma o energetskoj zajednici,

· da Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije minimalno jednom godišnje putem medijskih servisa i svoje internet stranice informiše javnost o stepenu sanacije šteta i rekultivaciji prostora nastalih radom postojećih energetskih kapaciteta (površinski kopovi, šljačišta, brane, vodotoci, podzemne vode itd.).

Ovi zahtjevi EFEKT koalicije i peticija će biti proslijeđeni Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije i Federalnom ministarstvu prostornog uređenja.

Pridružite nam se!

Više informacija na:

http://efektkoalicija.ba/

https://www.facebook.com/efektkoalicija?fref=nf

"Ova peticija je urađena u okviru projekta EFEKTivna akcija koji finansira Evropska unija.

Sadržaj ove peticije je isključiva odgovornost Centra za razvoj i podršku Tuzla i ni u kojem slučaju ne odražava stavove Evropske unije.”

 


EFEKT koalicija    Kontaktirajte autora peticije