Podrška studentima Univerziteta u Tuzli

Studenti Univerziteta u Tuzli već duži period suočavaju se sa goručim problemima ove visokoškolske ustanove u BiH. Zbog politike koja je uvukla svoje prste u Akademsku zajednicu, studenti su ti koji ispaštaju. Njihova prava su uskraćena, nekvalitetno školovanje, visok stepen korupcije na Univerzitetu.

Podržite ove mlade ljude, budućnost naše Zemlje. Oni najavljuju masovne proteste ispred zgrade Univerziteta odnosno Rektorata. A protest će se najvjerovatnije održati 12. Novembra.

GLAVNI ZAHTJEVI STUDENATA

1. Vraćanje zvanja diplomirani - (generacijama 2008/9, 2009/10, 2010/11 i 2011/12) kako su i upisani na fakultete UNTZ.
2. Smjena rukovodstva Unije studenata
3. Niže cijene Master studija

Potpišite peticiju i podržite studente Univerziteta u Tuzli. 

Podržite i studente na facebook-u, priključite se grupi: Podrška studentima Univerziteta u Tuzli

 

PRTIJCIJA JE ZATVORENA...ŽAO MI JE..ZA VAŠA PITANJA KONTAKTIRAJTE NAS NA EMAIL: caffe.netgoo@gmail.com