Policija za životinje u Bosni i Hercegovini ?

Da vidimo koliko cemo sakupiti glasova ZA osnivanje Policije za zivotinje u Bosni i Hercegovini!

Peticiju cemo priloziti u dokumentaciju koja ce biti upucena Nadleznim instuticijama u FBiH