Potpiši za jeftinije lijekove u Bosni i Hercegovini

Analiza "Realna cijena lijekova" koju je uradilo Udruženje "Misli dobro", pokazala je da građani Bosne i Hercegovine u odnosu na Srbiju, Crnu Goru i Hrvatsku, plaćaju najviše cijene lijekova te da je regulativa koja postoji u Bosni i Hercegovini u isključivom interesu veletrgovaca i maloprodajnih lanaca apoteka. Vašim potpisom ove peticije, zajedno sa Udruženjem "Misli dobro" tražite od nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini izmjenu postojeće regulative, prije svega Pravilnika o načinu kontrole cijena, načinu oblikovanja cijena lijekova i načinu izvještavanja o cijenama lijekova u BiH koji je u nadležnosti Savjeta ministara BiH te propisa koji se odnose na maloprodajne marže lijekova, a koji su u nadležnosti Vlade Republike Srpske i Vlade Federacije BiH. Suština je u tome da se traži smanjeje veleprodajne marže na lijekove sa 8 na 6 posto, i uvođenje diferenciranih maloprodajnih marži koje podrazumijevaju da, što je cijena lijeka veća ta marža bude manja.  

Lijekovi su potreba, i kupuju se samo kad se mora, zato cijene u BiH moraju biti niže i izjednačene sa cijenama u regionu!


Udruženje Misli dobro    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite ovu peticiju

Potpisivanjem prihvatam da Udruženje Misli dobro može vidjeti sve podatke koje pružim na ovom obrascu.


Dajem saglasnost za obradu informacija koje pružam u ovom obrascu za sljedeće svrhe:
Plaćena reklama

Ovu reklamu će vidjeti 3000 ljudi.

Saznajte više...