Potpiši za jeftinije lijekove u Bosni i Hercegovini

Analiza "Realna cijena lijekova" koju je uradilo Udruženje "Misli dobro", pokazala je da građani Bosne i Hercegovine u odnosu na Srbiju, Crnu Goru i Hrvatsku, plaćaju najviše cijene lijekova te da je regulativa koja postoji u Bosni i Hercegovini u isključivom interesu veletrgovaca i maloprodajnih lanaca apoteka. Vašim potpisom ove peticije, zajedno sa Udruženjem "Misli dobro" tražite od nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini izmjenu postojeće regulative, prije svega Pravilnika o načinu kontrole cijena, načinu oblikovanja cijena lijekova i načinu izvještavanja o cijenama lijekova u BiH koji je u nadležnosti Savjeta ministara BiH te propisa koji se odnose na maloprodajne marže lijekova, a koji su u nadležnosti Vlade Republike Srpske i Vlade Federacije BiH. Suština je u tome da se traži smanjeje veleprodajne marže na lijekove sa 8 na 6 posto, i uvođenje diferenciranih maloprodajnih marži koje podrazumijevaju da, što je cijena lijeka veća ta marža bude manja.  

Lijekovi su potreba, i kupuju se samo kad se mora, zato cijene u BiH moraju biti niže i izjednačene sa cijenama u regionu!


Udruženje Misli dobro    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite ovu peticiju

By signing, I authorize Udruženje Misli dobro to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


ILIPlaćena reklama

Ovu reklamu će vidjeti 3000 ljudi.

Saznajte više...