Deklaracija o pomirenju u BiH

potpisi_deklaracija_za_print.jpg
Deklaracija marginalizovanih grupa
 "DOVRŠITE PROCES POMIRENJA - MI VEĆ JESMO!" jednoglasno je usvojena na petoj Konvenciji Koalicije marginalizovanih grupa u BiH 25. aprila 2019. 

Potpišite i Vi Deklaraciju i podržite proces istinskog pomirenja.

Peticija će biti uručena predstavnicima zakonodavne i izvršne vlasti u BiH na svim niovima.

 

Tekst Deklaracije:

Naglašavajući da je mir osnovno ljudsko pravo, a pomirenje sredstvo za ostvarivanje tog i drugih ljudskih prava, posebno marginalizovanih grupa svih nacija, ostalih i vjera. 

Podsjećajući na rezoluciju Generalne Skupštine UN br. 67/104 od 26.03.2013. godine o unaprijeđenju međureligijskog i kulturalnog dijaloga razumijevanja i saradnje za mir kao i na Deklaraciju o Platformi dijaloga Predsjedništva BiH i Ujedinjenih nacija u BiH kojom se daje puna podrška organizacijama civilnog društva, neformalnim grupama, aktivistima i pojedincima koji rade na izgradnji povjerenja i njegovanju kulture dijaloga i saradnje u svim sferama bosanskohercegovačkog društva (april 2015.).  

Posvećeni društvenoj koheziji, zajedničkim interesima građana čiji je osnov ravnopravnost svih različitosti. 

Inspirisani doktrinom i praksom „Partnerstva za otvorenu vlast“ i riješeni da budemo prepoznati kao partner u procesima razvoja strateških politika i dokumenata u cilju rješavanja prioritetnih problema ljudskih prava marginalizovanih grupa (Platforma Koalicije KOMA, decembar 2014. ) 

Ocjenjujući da je uzrok velikog broja problema u BiH, opštih i onih koji se odnose na marginalizovane građane, odsustvo međunacionalnog i vjerskog povjerenja i procesa pomirenja i da su osnovni razlozi za to politike nacionalne homogenizacije kojima su politički sukobi osnovni alat. 

Polazeći od toga da su saradnja, uzajamno razumijevanje i jedinstvo interesa osnovni su putevi procesa pomirenja bez obzira na nacionalne i vjerske razlike. Saradnja mora biti zasnovana na sljedećim principima i vrijednostima:

·      Jednakost i pravednost: U svom djelovanju poštovaćemo i promovisati najviše standarde u oblasti zaštite ljudskih prava i jednakih mogućnosti, posebno marginalizovanih grupa i kao osnovni princip svoga rada primjenjivati, promovisati i zahtijevati od svih subjekata sa kojima sarađujemo da dosljedno primjenjuju princip jednakosti i ravnopravnosti bez obzira na vjeroispovijest, spol, dob, invaliditet, imovinu, klasnu, socijalnu, etničku, nacionalnu, religijsku, političku ili bilo kakvu pripadnost ili opredijeljenost. Bićemo privrženi principu vladavine prava i provedbi zakona u Bosni i Hercegovini.

·     Transparentnost i javnost u radu: U svom radu, i na svim nivoima saradnje bićemo transparentni i dostupni javnosti. Sve informacije o aktivnostima biće javne i dostupne. Primjenjivaćemo procedure, metode i alate u skladu sa važećim propisima i savremenim standardima u cilju ostvarenja transparentnog djelovanja.

·     Međusobno povjerenje i solidarnost: Primjenjivaćemo, promovisati i visoko cijeniti principe povjerenja i solidarnosti kao najvažnije preduslove za dobru saradnju i ostvarenje ciljeva KOMA-e. U radu Koalicije uvijek ćemo uvažavati jednak status ne samo kao članica KOMA-e nego i u smislu djelovanja i potreba u drugim segmentima djelovanja članica KOMA-e, te izražavati spremnost da podržavamo rad i vršimo promociju članica KOMA-e. Saradnju ostvarujemo principom dobre namjere (bona fide) te eventualne nesuglasice ili nesporazume rješavamo primjenom istog. (Platforma Koalicije KOMA, decembar 2014.)

Usvajamo sljedeće zaključke, poziv svim građanima bez obzira na naciju i vjeru, svim organizacijama civilnog društva i posebno marginaliziovanim grupama i njihovim udruženjima da aktivno djeluju na novom pristupu procesa pomirenja. 

1.    Pomirenje je društveni proces čiji je sadržaj jačanje ravnopravnosti, demokratije i ostvarivanje ljudskih prava, koji vodi miru, stabilnosti i zajedništvu. Ono se može ostvariti jedino pristupom „odozdo prema gore“. Neće nas pomiriti zavađeni političari nego građani svih nacija, ostalih i vjera koji nikad i nisu bili sami od sebe posvađani.

2.    Pomirenje traži novog, društvenog, socijalnog nosioca koji ima zajedničke interese i traži mir i saradnju da bi te interese ostvario.

3.    Marginalizovane grupe i njihove organizacije pomirio je zajednički loš društveni položaj i socijalna isključenost te zajednički interes unaprijeđenja našeg društvenog položaja i ostvarenje ljudskih prava. Zato je članstvo naših organizacija višenacionalno i multikonfensionalno. „Članice Koalicije kao osnovni princip svoga rada primjenjuju, promovišu i zahtijevaju od svih subjekata sa kojima sarađuju da dosljedno primjenjuju princip jednakosti i ravnopravnosti bez obzira na vjeroispovijest, spol, dob, invaliditet, imovinu, klasnu, socijalnu, etničku, nacionalnu, religijsku, političku ili bilo kakvu pripadnost ili opredijeljenost“ (Kodeks ponašanja za članice KOMA-e, decembar 2014.).

4.    Naša osnovna vizija je društvo jednakih mogućnosti marginalizovanih građana u BiH za šta je pomirenje važna pretpostavka. Na toj viziji sarađujemo i zajednički radimo.

5.    Ako je istorija učiteljica života onda je osnovna lekcija koju smo naučili da prošlost ne trebamo zaboravljati ali rješenja tražimo u budućnosti. Ko gleda unazad neće vidjeti ni nove mogućnosti niti puteve za bolji život i ljudska prava svih posebno marginalizovanih građana. Pri tome treba birati riječi i terminologiju, te time pozitivno uticati na javno mnijenje.

6.    Marginalizovani građani jesu pomireni bez obzira na nacionalne i vjerske razlike ali nisu pomireni sa svojim današnjim marginalizovanim položajem. Rješavanje naših problema i pritiskom na javne politike da demarginalizuju naš društveni položaj ostvarivaćemo, širi, društveni, zajednički interes koji će voditi ka pomirenju. Stoga je važna primjena Strategije socijalne kohezije Vijeća Europe (2004.)

7.    Svjesni da naše društvo nije društvo jednakih mogućnosti, zbog postojanja diskriminacije i marginalizacije velikog broja građana svih nacija, ostalih i vjera ocjenjujemo da su osnovni problemi:

·      Neprovođenje instrumenata zaštite ljudskih prava i jednakih mogućnosti za sve građane – od međunarodnih konvencija pa do zakona, podzakonskih akata i politika, uključujući i nepostojanje minimuma socijalne sigurnosti unutar entiteta što ugrožava socijalna ljudska prava i uzrokuje razlike u ostvarivanju tih prava (teritorijalna diskriminacija među korisnicima kao i pasivnost sistema socijalne zaštite). Zato je važno definisati mehanizme i procese socijalnog uključivanja.

·      Socijalna isključenost marginalizovanih grupa – nedovoljna društvena uključenost predstavnika marginalizovanih grupa usljed neodgovarajućeg zakonskog okvira, nesprovođenja usvojenih strategija i nepostojanje strategija socijalnog uključivanja.

8.     Stoga marginalizovanim grupama treba obezbijediti: socijalnu sigurnost putem uspostavljanja minimuma socijalne sigurnosti za dostojanstven život; puni pristup kvalitetnim zdravstvenim uslugama; uključujuće obrazovanje; veće prisustvo našeg glasa u javnosti i kod političkog odlučivanja.

Zato tražimo da se pomenuti problemi riješe i time stvore uslovi za drugačiji društveni položaj i ulogu marginalizovanih građanau procesu pomirenja u BiH. Pri tome poštujemo slogan „Ništa o nama bez nas!“.

Pomirenje zasnovano na prethodnim zaključcima ozbiljan je društveni proces. Da bi se ostvario, pozivamo svijet politike da bude kao mi, marginalizovani, ujedinjeni na zajedničkom interesu za napredak svih, posebno nas socijalno isključenih.   

 

FSU u BiH provodi projekat „Uloga marginalizovanih grupa u procesu pomirenja u Bosni i Hercegovini“ uz podršku Ambasade Savezne Republike Njemačke u BiH.


Fondacija za socijalno uključivanje u BiH (FSU u BiH)    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite ovu peticiju

Svojim potpisom dajem ovlast da Fondacija za socijalno uključivanje u BiH (FSU u BiH) preda moj potpis nadležnima ovoga problema.


ILI

Primit ćete e-mail sa linkom za potvrdu svog potpisa. Da biste sa sigurunošću primali naše e-mailove, molimo dodajte adresu info@onlinepeticija.com u svoj imenik ili listu sigurnih kontakata.

Napominjemo da ne možete potvrditi svoj potpis odgovorom na ovu poruku.
Plaćena reklama

Ovu reklamu će vidjeti 3000 ljudi.

Saznajte više...

Facebook