Pravda za Goražde

GRAĐANI GORAŽDA

 

PETICIJA

 

kojom građani Goražda zahtijevaju da se posredstvom Tužilaštva Bosne i Hercegovine, Tužilaštva Bosanskopodrinjskog kantona Goražde i drugih nadležnih organa pokrenu i finaliziraju istrage, te procesuiraju odgovorni za stradanja civilnog  stanovništva na području Općine Goražde u periodu od 1992. do 1995. godine, odnosno za krivična djela Zločini protiv čovječnosti (Član 172. Krivičnog zakona BiH) i Ratni zločin protiv civilnog stanovništva (Član 173. Krivičnog zakona BIH)

 


Ponos i Pravda    Kontaktirajte autora peticije
Facebook