Pravda za Goražde 1

Godinama suočeni sa pokušajem naknadnog mijenjanja i falsificiranja historije o karakteru odbrambeno – oslobodilačkog rata;

Svjesni činjenice da smo, zbog dokazivanja naše tolerancije i spremnosti za suživot, dijelom zaboravili i/ili odustali i od onoga od čega nismo trebali i morali;

Sa namjerom da počnemo vraćati ponos i vjeru u pravdu u srca branilaca i svakog stanovnika ovog grada, dolje potpisani građani, obraćamo vam se sa slijedećim zahtjevima:

1.      Da se posredstvom nadležnog organa ili posebne komisije odmah započnu aktivnosti na prikupljanju činjenica i materijalnih dokaza s ciljem podnošenja kolektivne ili pojedinačnih tužbi protiv RS. Osnov treba predstavljati činjenica da je tokom proteklog rata ovaj grad 1365 dana bio u potpunoj opsadi, da je ubijeno više od 4000 njegovih stanovnika, na hiljade ih je ranjeno, da su pored vojnih meta, svakodnevnom granatiranju, snajperskom djelovanju bili izloženi civili u redovima za vodu, na ulici, u svojim kućama i stanovima, te da je razoreno na hiljade njihovih domova, stanova, objekata pod zaštitom međunarodnog prava.

2.      Tražimo osnivanje Arhiva u kojem će biti pohranjeni svi prikupljeni dokazi i historijske činjenice o odbrani od agresije 1992-1995., kako bi bili na raspolaganju istraživačima, historičarima, građanima.

3.      Da se na ulazima u grad postave (vrate) table sa natpisom „Dobro došli u Grad heroj“ i prigodnim, kraćim tekstom u kojem će biti navedene činjenice o troipogodišnjoj opsadi grada i herojskoj borbi za njegovu odbranu

4.      Da se na svim važnijim raskrsnicama, uzvišenju Rorovi, brdima Mišjak, Biserna i Kik - Kolijevke podignu jarboli sa zastavama države BiH, te da se za njihovo održavanje zaduži Ministarstvo za boračka pitanja. Kao simboličan čin pobjede dobra nad zlim, branitelja nad agresorom i jedan od načina odavanja počasti našim poginulim borcima i obilježavanja ključnih linija odbrane grada.

5.      Da se odmah spriječi daljnja devastacija Spomen parka „Rorovi“, da se osnuje firma koja će zapošljavati demobilisane borce koja će biti zadužena za zaštitu i održavanje ovog parka, te drugih spomen obilježja i mezarja/grobalja šehida/poginulih boraca ili u saradnji sa boračkim udruženjima trajno riješi ovaj problem. Da se najdalje do 18. septembra – Dana BPK i Općine Goražde izdvoje sredstva za rekonstrukciju parka „Rorovi“

 


Ponos i Pravda    Kontaktirajte autora peticije