Pravo osoba sa invaliditetom na personalnog asistenta u Kantonu Sarajevo

Forum žena sa invaliditetom Kantona Sarajevo, koji djeluje u okviru Koordinacionog odbora udruženja OSI KS, organizuje i provodi mnoge aktivnosti koje imaju za cilj povećanje inkluzije i nezavisnosti osoba sa invaliditetom. U pripremi je podnošenje inicijative za uvođenje prava na personalnog asistetnta za osobe sa najtežim oblicima invaliditeta, koje objektivno bez podrške asistenata ne mogu funkcionisati i obavljati svakodnevne aktivnosti. Ovo se posebno odnosi na osobe koje žive same i teško mogu obezbijediti bar minimalnu podršku od strane druge osobe. Ova inicijativa je u skladu sa pristupom koji se provodi u skoro svim evropskim državama, a također je u skladu i sa UN Konvencijom o pravima OSI, koju je BiH ratifikovala 2010. godine. 

Ako smatrate da je naš zahtjev opravdan i podržavate ovu inicijativu, molimo Vas da potpišete ovu peticiju.


Forum žena sa invaliditetom Kantona Sarajevo    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite ovu peticiju

By signing, I authorize Forum žena sa invaliditetom Kantona Sarajevo to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


ILIPlaćena reklama

Ovu reklamu će vidjeti 3000 ljudi.

Saznajte više...