Ukidanje linije Sarajevo-Tel Aviv

Politika privatnosti za peticiju "Ukidanje linije Sarajevo-Tel Aviv"

Voditelj obrade podataka

Aiša Omerčić 0603454228 (Bosnia and Herzegovi...)

Kontaktirajte autora peticije

Kontaktirajte autora peticije

Promjene u našoj politici privatnosti

Naša politika privatnosti može biti povremeno ažurirana. Preporučujemo da ga povremeno pregledate.

Kako obrađujete moje lične podatke kada potpišem peticiju ili uredim svoj potpis?

Koje lične podatke obrađujete o meni i kako ih prikupljate?

 • Lični podaci koje sami pružate
  • Ime
  • Prezime
  • Lokacija
  • Država
  • E-mail adresa

Koja je pravna osnova i svrha za obradu mojih ličnih podataka?

 • Vaš pristanak za ove svrhe:
  • Da biste obavještavali potpisnika o napretku peticije slanjem e-mailova.
  • Podaci će se proslijediti

Kada se obrada vaših ličnih podataka temelji na vašem vlastitom pristanku, imate pravo povući svoj pristanak u bilo kojem trenutku.

Koliko dugo ćete čuvati moje lične podatke?

Zadržani onoliko dugo koliko je potrebno da se postigne cilj peticije. Autor ove peticije je obavezan prema ugovoru o obradi podataka da provodi godišnji pregled kako bi utvrdio da li još uvijek postoji pravni osnov za nastavak obrade ličnih podataka potpisnika.

Obrađivači podataka

 • Onlinepeticija.com (Petitions24 Oy) provides the technical platform to host the petition and processes the information the signatories have provided on our instructions. Privacy policy of Onlinepeticija.com.

Prava lica na koja se podaci odnose

 • Pravo na pristup informacijama o obradi ličnih podataka
 • Pravo na pristup njihovim podacima
 • Pravo na ispravku njihovih podataka
 • Pravo na brisanje njihovih podataka i da budu zaboravljeni
 • Pravo na ograničavanje obrade njihovih podataka
 • Pravo na prenosivost podataka
 • Pravo na prigovor na obradu njihovih podataka
 • Pravo da ne budete podvrgnuti odluci koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradiPlaćena reklama

Ovu reklamu će vidjeti 3000 ljudi.

Saznajte više...