Sagradimo ograđeni park za pse u Varaždinu

Peticija je u svrhu izgradnje parka za naše četveronožne prijatelje.Kao što znate u Varaždinu nema niti jedan,psi nemaju kamo na istrčavanje druženje i igru.

Molim Vas da potpišete peticiju i podržite izgradnju parka kako bi psi imali sigurno mjesto za slobodno trčanje i za druženje.

 NAPOMENA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Obavezno je upisati kontakt i OIB. Bez upisivanja ta dva podatka peticija nije važeća.

Svaki unos bez OIB-a biti će obrisan jer kao takav nije važeći.

Ako ne želie da Vaši podaci budu vidljiv na pitanje:

Da li želite da vaš potpis bude dostupan javnosti?
   Da    Ne

Označite NE......