Slab signal Mtel-a na podurčju Doline Japre

''Mi dole navedeni građani, iznosimo naše nezadovoljstvo zbog slabog signala Mtel-a na našem području. Zahtjevamo, kao korisnici Vaših usluga da se jačina signala što prije pojača i da nam se omogući normalna komunikacija mobilnim aparatima kao i korištenje interneta''.


Edin Šupuković    Kontaktirajte autora peticije