Smanjenje plata zastupnicima u Skupštini USK-a

Naša stranka Bihać pokrenula je akciju skupljanja potpisa podrške od strane građana a vezano za Zakono o plaćama i naknadama u organima vlasti USK.

Zastupnici Skupštine USK su, suprotno federalnom zakonu o plaćama, sami sebi propisali privilegije i povlastice kojima se povećavaju ukupna primanja, a Naša stranka i potpisnici peticije, zahtijevaće od izabranih predstavnika da svedu primanja na visinu koje imaju predstavnici u drugim kantonima i Federaciji BiH.

Kako bi skupili što više potpisa podrške građana Unsko-sanskog kantona gradski odbori Naše stranke će u nekoliko gradova Unsko-sanskog kantona organizirati peticiju za izmjenu Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti USK, nakon čega će istu dostaviti Skupštini Unsko-sanskog kantona.

Osim smanjivanja paušala sa 1800 KM na federalnim zakonom propisan iznos od 630 KM, cilj ove aktivnosti jeste i smanjivanje previsokih plaća i nemoralnih privilegija nosilaca funkcija izvršne i zakonodavne vlasti, ukidanje funkcionerskog dodatka, kao i ukidanje naknada za prisustvo sjednicama kolegija i slično.

Ukoliko i sami mislite da je ova akcija svrsishodna, postanite potpisnik i ove online peticije


Naša stranka Bihać    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite ovu peticiju

Svojim potpisom dajem ovlast da Naša stranka Bihać preda moj potpis nadležnima ovoga problema.


ILI

Primit ćete e-mail sa linkom za potvrdu svog potpisa. Da biste sa sigurunošću primali naše e-mailove, molimo dodajte adresu info@onlinepeticija.com u svoj imenik ili listu sigurnih kontakata.

Napominjemo da ne možete potvrditi svoj potpis odgovorom na ovu poruku.
Plaćena reklama

Ovu reklamu će vidjeti 3000 ljudi.

Saznajte više...

Facebook