Smjena kompletnog menadžmenta UKCS i direktorice S.Izetbegović

Pozivam građane koji su nazadovoljini radom i stanjem u UKCS, da potpišu peticiju za smjenu kompletnog menadžmenta i direktorice Sebije Izetbegović, s obzirom na posljednja dešavanja koja se odnose na Kliniku za ortopediju, nagli odliv kadrova odnosno renomiranih doktora, nesuvisle mjere štednje kojima su pored lijekova za pacijente, obuhvaćeni i hirurški materijali i ostala sredstva rada potrebna doktorima i medicinskom osoblju. 

Takvim mjerama su pored uposlenika UKCS-a, indirektno pogođeni i sami pacijenti koji  ne mogu uživati valjanu medicinsku pomoć i zaštitu, a posebno oni koji su čitav radni vijek plaćali zdravstveno osiguranje na temelju kojeg bi im moralo biti pruženo adekvatno liječenje.