Socijalni ispitni rok u akademskoj 2014/15 godini

Univerzitet u Sarajevu

Prirodno-matematički fakultet

Odsjek za geografiju

 

Potpisivanje peticije za socijalni rok na odsjeku za geografiju u akademskoj 2014/15 godini.

Mi, studenti PMFa , odsjek geografija smatramo da bi nam trebali omogućiti još jedan rok u cilju veće prolaznosti i ostvarenju uslova za prelazak na višu godinu. Većina fakulteta Univerziteta u Sarajevu a i drugih univerziteta ima mogućnost izlaska na ovaj dodatni rok, tako da to pravo želimo i mi ! Mislimo da bi bila ogromna šteta da student radi jednog ispita ne može ostvarit uslov, a tim i izgubiti godinu dana.