Socijalni rok na Mašinstvu

Peticija za odobrenje socijalnog septembarskog roka na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

 

Mi, studenti Mašinskog fakulteta smatramo da bi nam trebali omogućiti još jedan rok u cilju veće prolaznosti i ostvarenju uslova za prelazak na višu godinu. Većina fakulteta Univerziteta u Sarajevu a i drugih univerziteta ima mogućnost izlaska na ovaj dodatni rok, tako da to pravo želimo i MI !

Mislimo da bi bila ogromna šteta da student radi jednog ispita ne može ostvarit uslov,a ti i izgubiti godinu dana. 

Ja, dole navedeni student Mašinskog fakulteta (imenom i prezimenom) dajem svoj glas za odobrenje ovog dodatnog roka.