Spasimo gradjane BiH

Zdravlje građana u BiH, a posebno u Tuzli i Lukavcu je zbog zagađenja zraka veoma ugroženo, a nadležni i odgovorni ne preduzimaju ništa. 

Zato tražimo od Ministrstva okoliša Federacije (FMOIT) i Ministarstva okoliša Tuzlanskog kantona (MPUZO TK) da:

1. Hitno poduzmu konkretne mjere na smanjenju zagađenja zraka u cilju spašavanja života i zaštite zdravlja građana, 

2. Definiraju granične vrijednosti za čvrste čestice,  i 

3. Pripreme Plan interventnih mjera koji će imati konkretne mjere za zaštitu građana, a ne zaštitu zagađivača.

Molimo Vas da potpisivanjem peticije podržite našu inicijativu.


Džemila Agić    Kontaktirajte autora peticije