Stop diskriminaciji trudnica i porodilja u Republici Srpskoj

                                                      

Zaštita materinstva je temeljno ljudsko pravo i zajedno sa zaštitom majke predstavlja jednu od ključnih obaveza Bosne i Hercegovine iz oblasti zaštite ljudskih prava, koja proizilazi iz međunarodnih obaveza, koje je država BiH preuzela na sebe potpisom i ratifikacijom nekoliko međunarodnih dokumenata Ujedinjenih nacija, Savjeta Evrope i Međunarodne organizacije rada .

Ustav BiH i ustavi njenih entiteta prepoznaju potrebu osiguravanja najvišeg nivoa međunarodno priznatih ljudskih prava i osnovnih sloboda, zakoni o radu, te Zakon o zabrani diskriminacije i Zakon o ravnopravnosti polova u BiH pružaju efikasan pravni okvir za osiguranje jednakopravnosti muškaraca i žena, te zaštite prava trudnica, porodilja i žena uopšte.

No, kao i mnogim drugim oblastima u Bosni i Hercegovini, postojanje pozitivne pravne regulative u kontekstu zaštite trudnica i porodilja NE podrazumijeva i automatski istinsku zaštitu ovih grupacija u svakodnevnom životu. Najveći neprijatelj natalitetu u RS jeste diskriminacija trudnica i porodilja i nebriga sistema za zaštitu njihovih prava! 

Smatrate da institucije u RS moraju uraditi više i bolje da zaštite trudnice i porodilje od diskriminacije? Onda nam se pridružite  i pomozite, da zajedno zaštitimo prava trudnica, porodilja i žena uopšte!!!

 

 


Helsinški odbor za ljudska prava u RS    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite ovu peticiju

Svojim potpisom dajem ovlast da Helsinški odbor za ljudska prava u RS preda moj potpis nadležnima ovoga problema.


ILI

Primit ćete e-mail sa linkom za potvrdu svog potpisa. Da biste sa sigurunošću primali naše e-mailove, molimo dodajte adresu info@onlinepeticija.com u svoj imenik ili listu sigurnih kontakata.

Napominjemo da ne možete potvrditi svoj potpis odgovorom na ovu poruku.
Plaćena reklama

Ovu reklamu će vidjeti 3000 ljudi.

Saznajte više...

Facebook