Stop finansiranju političkih stranaka iz budžeta!

Građanski savez

 

Kampanja #NeIzMogDzepa

 

Zakonom o finansiranju političkih stranaka propisano je da se političke stranke mogu finansirati iz budžeta Bosne i Hercegovine, entitetskih budžeta, kantonalnih budžeta i budžeta Brčko Distrikta, te budžeta drugih jedinica lokalne uprave i samouprave.

 

Prema podacima Centralne izborne komisije (CIK), izdvajanja iz budžeta svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini za finansiranje političkih subjekata u 2015. godini bila su planirana u iznosu od 18.583.888,93 KM. Planirani iznos je isplaćen u procentu od 94,70 % i iznosi 17.598.730,98 KM.

 

Podaci CIK-a pokazuju da je u proteklih deset godina iz budžeta svih nivoa vlasti političkim subjektima isplaćeno skoro 300 miliona KM.

 

Analizirajući godišnje izvještaje CIK-a o finansiranju političkih stranaka možemo vidjeti da je samo Stranka Demokratske Akcije građane koštala preko 24 miliona KM u periodu od 2009. do 2015. godine.

Izdvajanja za političke stranke zagarantovana su zakonima i budžetima za razliku od, primjera radi, finansiranja javnih kuhinja za socijalno ugrožene građane.

Da li smo mogli pametnije iskoristiti ovaj novac, za stvari od egzistencijalnog značaja za građane Bosne i Hercegovine?

Da li želimo nastaviti da finansiramo političke stranke iz vlastitog džepa a isključivo u njihovu korist?

Podržite nas u zahtjevu da se pod hitno izvrše izmjene Zakona o finansiranju političkih stranaka u BiH. Hajde da mi, građani BiH, konačno odredimo koji su to prioriteti  na koje ćemo trošiti naš novac!

Skinimo političke stranke sa budžeta!
 
#NeIzMogDzepa

Građanski savez    Kontaktirajte autora peticije