Stop izgradnji deponije na lokaciji Solane - Hadzici

Peticiju pokreću građani MZ „Donji Vakuf IV“ zbog izgradnje Objekta za prikupljanje otpadnog materijala i reciklaže istog na lokaciji „Solana“ u ulici Zlatnih ljiljana. Predviđa se i preseljenje Komunalnog preduzeća na prostoru Solane.

 

Smatramo da gradnja tih objekata u naseljenom mjestu nije u skladu sa zakonskim i evropskim normama.Njime bi se ugrozilo zdravlje ljudi, životinja, biljaka i poljoprivrednih proizvoda.

 

Svojim potpisom želimo spriječiti izgradnju tog objekta koji emituje otrovne supstance, prave smetljište i šire zarazu u najmnogoljudnijoj „MZ“ u Donjem Vakufu.

 

Umjesto objekta zagađivača, tražimo da se na lokaciji Solane izgradi sportski teren i igralište za našu omladinu.

 


Emir Zjajo - Mance    Kontaktirajte autora peticije