STOP zločinu nad sanskim sedrama!

Sve rijeke teku od izvora prema ušću, samo Sana teče prema vama – posebno u ovom trenutku –    ona teče prema vašoj savjesti i poziva vas da stanete u njenu odbranu!

Pod plaštom „čišćenja“ korita, 2017 godine izvršen je monstruozni čin – u gradskom dijelu toka izvađena je duša rijeke Sane, njena sedra stvarana hiljadama godina koja je dom svemu živom u njoj i koja  održava prirodnu ravnotežu rijeke. Bez čvrstog opravdanja za efikasnost vađenja sedre u sprječavanju poplava, taj zločin se nastavlja – pripremne radnje su u jeku! Ukoliko ih ne zaustavimo, planirani radovi će u potpunosti dokrajčiti ovu živopisnu krajišku ljepoticu koja nam nesebično daruje svo svoje nemjerljivo bogatstvo i koja je duboko utkana u najdraža sjećanja.

39905914_10156595250987208_4282342578935824384_n.jpg

F21.jpg

Sana ne može sama da se odbrani i trebaju joj hrabri i moralni ljudi koji su svjesni da je prirodno nasljeđe neprocjenjivo dobro svih nas. Dok je još uvijek ostalo života u njoj, ne dozvolite da Sana bude dokrajčena  neodgovornošću, iskvarenošću i bahatošću pojedinaca. Potpišite peticiju kojom tražimo:

1. da Federalno ministarstvo za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo trenutačno zaustavi sve radove na iskopavanjima korita rijeke Sane do izrade stručne studije uticaja na okoliš koja će dati objektivnu procjenu posljedica do sada urađenih radova i posljedica eventualnih budućih radova u koritu rijeke Sane,

2. da Federalni vodni inspektorat ispita do sada provedene radove i da  obavijesti tužilaštvo o saznanjima o eventualno počinjenim prekršajnim i/ ili  krivičnim djelima  do kojih je došlo tokom radova na Sani.

 

 ARGUMENTI: 

Tokom javne rasprave i procesa dobivanja kreditnih sredstava Svjetske banke Općina Sanski Most je dala lažne informacije o predmetu i obimu iskopavanja – umjesto čišćenja korita od naplavina i mulja, u potpunosti su uništene sedre!

Uništeno je javno dobro i prirodni resursi koji su od ogromnog značaja za očuvanje  biološke i geološke raznolikosti Bosne i Hercegovine, sa posebnim naglaskom na devastaciju staništa mladice koja je zaštićena riblja vrsta, kao što je i njeno stanište u Sanskom Mostu proglašeno zaštićenim područjem! 

Radovi koji su provedeni su u suprotnosti sa odredbama Federalnog zakona o vodama – pri provođenju mjera zaštite od poplava moraju se očuvati hidromorfološke karakteristike vodotoka, korito i obale, kao  i opstanak vodnih organizama!

Radovi koji su provedeni su u suprotnosti sa odredbama „EU „Direktive o staništima“, „EU Direktive o vodama“ i „Planom upravljanja vodnim područjem na rijeci Dunav“. BiH je potpisnica sva tri navedena dokumenta!

Zbog netačnih informacija o planiranim i provedenim radovima nije tražena studija uticaja na okoliš koja  bi pokazala da se vađenje sedre nije smjelo desiti!

Radovi imaju negativan uticaj i na eroziju tla i na sedrene pragove koji se nalaze na područjima koja su uzvodno od mjesta kopanja!

Efekti spriječavanja poplava kroz provedene radove su pod velikim znakom upitnika i neophodno je provesti ozbilju reviziju Hidrauličke analize koja je urađena u novembru 2017! 

Motivi iskopavanja su upitni – informacije upućuju na moguće stjecanje profita od prodaje izvađenog materijala, a postoje indicije da su vezani i uz planove izgradnje HE u naselju Čaplje!

Nepovratno je uništen sanski pejzaž koji je imao višestruko značenje – grad je izgubio svoj identitet, a rijeka Sana svoju sportsko-rekreacijsku, društvenu i kulturnu  funkciju!

 

    Potpisivanje peticije će uzeti minutu vašeg vremena. Ta minuta može značiti život za Sanu!

 

Pozivamo vas da na sljedećem linku pročitate tekst peticije u cjelosti. Tu su detaljno izloženi svi argumenti zašto se iskopavanje sedre iz rijeke Sane nije smjelo desiti. I zašto se neće nastaviti!

Puni tekst peticije 

Ne_damo_Sanu_-_peticija_protiv_radova_na_rijeci_-_zločin_-_rijeke_-_BiH_-_Balkan_-_šljunak_-_sedre_-_uništavanje_prirode1.jpg

 


Neformalna grupa građana "Bijeli brodovi - Zaštita rijeke Sane"    Kontaktirajte autora peticije