Strategija za borbu protiv maloljetničke delikvencije KS

Nakon slučaja ubistva Denisa Mrnjavca, u Kantonu Sarajevo se i dalje na godišnjem nivou dešava na stotine krivičnih djela čiji su počinitelji maloljetnici.

Vlada Kantona Sarajevo izradila je prijedlog Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom (2013. – 2015.) u januaru ove godine. Taj prijedlog ne samo da još uvijek nije usvojen, nego i ne sadrži aktivnosti konsultacija, rada stručnih grupa i sličnih aktivnosti koje bi imale za cilj izradu strategije na nivou Kantona.

Ovom peticijom tražimo hitno usvajanje i realizaciju Akcionog plana, ali i izradu Strategije za borbu protiv maloljetničke delikvencije na nivou Kantona Sarajevo.