Subvencionisanje stanovanja za podstanare u Crnoj Gori

Mi, dole potpisani građani, izražavamo zabrinutost zbog teške situacije u kojoj se nalaze podstanari u Crnoj Gori, posebno u vezi sa visokim troškovima stanovanja koji često premašuju finansijske mogućnosti pojedinaca i porodica.

Zato se zalažemo za:

  1. Uvođenje programa subvencionisanja stanovanja za podstanare, uključujući direktnu finansijsku pomoć ili poreske olakšice.
  2. Utvrđivanje jasnih kriterijuma za dobijanje subvencija, kako bi se osiguralo da pomoć stigne do onih kojima je najpotrebnija.
  3. Povećanje javnih investicija u izgradnju pristupačnog stanovanja kako bi se smanjila zavisnost od privatnog tržišta stanova.
  4. Unapređenje zakonske regulative koja štiti prava podstanara i omogućava im pristup pravičnim uslovima stanovanja.

NVO Udruženje podstanara Crne Gore-Moj Dom    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite ovu peticiju

Potpisivanjem prihvatam da NVO Udruženje podstanara Crne Gore-Moj Dom može vidjeti sve podatke koje pružim na ovom obrascu.

Nećemo prikazivati vašu e-mail adresu javno online.

Nećemo prikazivati vašu e-mail adresu javno online.


Dajem saglasnost za obradu informacija koje pružam u ovom obrascu za sljedeće svrhe:
Plaćena reklama

Ovu reklamu će vidjeti 3000 ljudi.

Saznajte više...