TRAŽIMO DA SE OTVORE ZDRAVSTVENE INSTITUCIJE ZA SVE PACIJENTE

PETICIJA

1. POD HITNO tražimo zdravstveni tretman SVIH građana, prema Zakonu o pravima, obavezama i odgovornosti pacijenata FBiH.

2. ZAHTJEVAMO da se kontinuirano pružaju zdravstvene usluge SVIM pacijentima kojima su iste neophodne jer pacijenti čekaju operacije, biopsije, kemoterapije, fizikalne i druge terapije i dijagnostiku, pod izgovorom epidemije. Zdravstvo MORA biti u službi građana jer onii finansiraju javno zdravstvo! Ukoliko se budu odbijale i dalje zdravstvene usluge, objavit ćemo novi zahtjev i prijedlog djelovanja javnosti. 

Podsjećamo da se u Zakona  o pravima, obavezama i odgovornosti pacijenata FBiH  navodi da "Svaki građanin ima pravo na dostupnu zdravstvenu zaštitu..." U članu 8. Zakona navodi da "Svaki pacijent ima pravo na sve vrste informacija o svom zdravlju, zdravstvenim uslugama, pravima i obavezama". U Članu 30. se definise i "pravo na zaštitu dostojanstva, fizičkog i psihičkog integriteta, uz poštovanje ličnosti...".

3. ZAHTJEVAMO da se HITNO definiše i javno objavi PUT PACIJENATA oboljelih od Covid 19 i PUT PACIJENATA koji imaju i druge bolesti (jasne upute kome se pacijenti obraćaju u kojim stanjima, na koji način se obraćaju- telefonom ili lično, na koje brojeve telefona, postoji li dovoljan broj telefonskih linija za podršku pacijentima, postoje li ambulantna vozila koja će prevesti zaražene covidom u bolnicu ukoliko je zdravstveno stanje pacijenta loše i druge važne upute za pacijente).Takođe TRAŽIMO da se zakonski provodi POSTUPAK OBDUKCIJE umrlih od korone.

4. Zahtjevamo da se posebno tretiraju teške socijalne grupe, koje mogu biti potencijalni masovni prenosioci bolesti, i to zbog nemogućnosti da sebi priušte sredstva za dezinfekciju i samozaštitu (Romi, migranti i drugi). 

5. TRAŽIMO da se hitno oformi web stranica na kojoj će se JAVNO objavljivati podaci iz javnih zdravstvenih institucija, ministarstava, zavoda i fondova, kao i Kriznih štabova KS i FBIH o javnim nabavkama SVE medicinske opreme i druge opreme i zdravstvenih usluga u Kantonu Sarajevo s podacima: Najave javnih nabavki, nazivi subjekata koji su dobitnici u procesu javnih nabacki/ dobavljači, na osnovu kojih kriterija su izabrani, koje su cijene pojedinačnih artikala koje su predmet javne nabavke i kojim zdravstvenim ustanovama će nabavljeni artikli biti isporučeni i kada? Ovaj zahtjev se poziva na Zakon o pristupu javnim informacijama. Posjećamo da se sve navedene institucije najvećim dijelom finansiraju iz prihoda na plate, honorare paušale građana- radnika. 

Posjećamo da se sve navedene institucije najvećim dijelom finansiraju iz prihoda na plate, honorare paušale građana- radnika. 

Ukoliko se što prije Vlada FBIH, Vlada KS, ministarstva zdravstva u FBiH i KS ne oglase o ovim zahtjevima, javnost ćemo informisati o daljim koracima koje će građani, poreski obveznici koji finansiraju rad svih vlada i zdravstvenih institucija, dalje preduzeti s ciljem sprječavanja smrti stanovnika Federacije BiH, zbog uskraćivanja mogućnosti liječenja čime se građanima uskraćuje osnovno pravo na život.

Pokret "Most 21"

Potpišite ovu peticiju

By signing, I authorize Most 21 to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


ILI
Plaćena reklama

Ovu reklamu će vidjeti 3000 ljudi.

Saznajte više...