Tražimo od vlasti Grada Mostara (i u slučaju odluč. 2/3 većinom) i HNK/Ž aktivno učešće u svim fazama izrade prostorno pl. dokumenata i javne rasprave u svim MZ u skladu sa Zakonom i Uredbom VladeFBiH

Neformalna  grupa građana "Zaustavimo nezakonite izmjene prostornog plana Grada Mostara" pokreće peticiju:

"Mi, građani Mostara, tražimo od nadležnih vlasti Grada Mostara i HNK/Ž aktivno učešće u svim fazama izrade prostornoplanskih dokumenata i javne rasprave u svim mjesnim zajednicama u skladu sa Zakonom i Uredbom Vlade F BiH.Zahtijevamo održavanje javnih rasprava u mjesnim  zajednicama  o svim pitanjima o kojima  GV Grada Mostara odlučuje dvotrećinskom većinom."

Građani  iz 7 naselja Grada Mostara se bore protiv stihijskog izdavanja suglasnosti i koncesija za izgradnju elektroenergetskih objekata na širem području Mostara.

Naime, osnov za izdavanje ovih koncesija jeste Prostorni plan Grada Mostara iz 2012. godine čije izmjene i dopune vezano za elektroenergetske objekte je usvojilo
Gradsko Vijeće Mostara u januaru 2022. godine. Međutim suprotno tvrdnjama nadležnih vlasti Grada Mostara, ni 2012. niti 2022. godine prilikom donošenja i izmjena Prostornog
plana nije konsultovana lokalna zajednica, što predstavlja samo jednu u nizu aktivnosti koje su urađene mimo zakona i procedura.

Građani zahtijevaju od nadležnih institucija da se donošenje prostornog plana Grada Mostara uskladi sa svim zakonskim propisima i provede transparentna javna rasprava u svim mjesnim zajednicama o cjelokupnom dokumentu.

Građani moraju imati pravo na uvid u sve dokumente i mogućnost da sudjeluju u procesu izrade prostornog plana koji će direktno uticati na njihove živote i životnu sredinu.


Potpisom ove peticije tražimo od svi nadležni u Gradu Mostaru uključenje  u proces izrade prostornog plana građana Grada Mostara kroz mjesne zajednice  te da nadležni postupaju u skladu sa zakonima i da štite interes građana iznad privatnih interesa!

Pridružite se peticiji i zaštitite svoje pravo na zdravo i sigurno životno okruženje!

Građani Mostara ne dozvolite da se o vašoj  budućnost, vašem životnom prostoru odlučuje bez Vas!


nezakoniteizmjene@gmail.com    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite ovu peticiju

By signing, I authorize nezakoniteizmjene@gmail.com to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.

We will not display this information publicly online.Plaćena reklama

Ovu reklamu će vidjeti 3000 ljudi.

Saznajte više...