TRAŽIMO REFERENDUM O GRADNJI EKO RECI PARKA U KUTINI

Screenshot_43.jpg

Od gradonačelnika Kutine zahtjevamo da raspiše referendum na kojem bi građanima Kutine bilo postavljeno referendumsko pitanje:

"Jeste li zato da se na području Grada Kutine do 2051. godine zabrani gradnja industrijskih postrojenja u kojima bi se spaljivao otpad?".


#AKTivniKuTinčani    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite ovu peticiju

Potpisivanjem prihvatam da #AKTivniKuTinčani može vidjeti sve podatke koje pružim na ovom obrascu.

Nećemo prikazivati vašu e-mail adresu javno online.

Nećemo prikazivati vašu e-mail adresu javno online.


Dajem saglasnost za obradu informacija koje pružam u ovom obrascu za sljedeće svrhe:
Plaćena reklama

Ovu reklamu će vidjeti 3000 ljudi.

Saznajte više...