TRAŽIMO SMJENU KANTONALNOG MINISTRA HIKMETA HODŽIĆA

Građani okupljeni oko inicijative “Kaznimo odgovorne za otpad u Drvaru” svojim potpisom i potpisom ostalih građana na ovoj online peticiji zahtjevaju da trenutni Ministar graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona 10, Hikmet Hodžić snosi odgovornost i podnese ostavku ili bude smijenjen.

Smatramo da je odgovorna osoba koja je izdala Rješenje o izdavanju dozvole upravljanja otpadom svojim nesavjesnim i neodgovornim postupcima, kršenjem zakona i nepostupanjem na osnovu savjesne i brižljive ocjene svih dokaza prilikom izdavanja dozvole za uvoz, ugrozila zdravlje građana Drvara, te čistoću, kvalitet zraka i tla  na širem području i u mjeri koja može pogoršati uslove života ljudi.  

Iako je otpad zbog konstantnog građanskog aktivizama napustio Drvar i ostale opštine u Federaciji BiH u kojima je nelegalno deponovan,  odgovorni i dalje nisu sankcionirani!  

Uvoznik „KROM reciklaža“ je dobio od strane Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona 10 dozvolu za upravljanje otpadom, te za obavljanje poslova sakupljanja, skladištenja i recikliranja istih. Prema uvoznoj dokumentaciji taj otpad je bio namijenjen za reciklažu jer se po Zakonu o upravljanju otpadom FBiH  može uvoziti samo otpad namijenjen u tu svrhu.

Međutim, inspekcijskim nalazom Federalnog inspektora za zaštitu okoliša od 04.07. 2020.g. ispostavilo se da uvoznik ne posjeduje postrojenje u kojem bi mogao provesti taj postupak.   Utvrđeno je da uvidom u Rješenje o registraciji uvoznik posjeduje važeću dozvolu za upravljanje otpadom izdanu od strane Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona 10, ali su prilikom ovog inspekcijskog nadzora uočene i brojne nepravilnosti kao što su: pogon i lokacija na koju je trebalo otpad uvesti i reciklirati ne odgovaraju stanju na terenu jer se otpad nalazi na sasvim drugim lokacijama a predviđeno je da se skladišti u pogonu privrednog subjekta.

Sjedište privrednog subjekta „KROM reciklaža“ u Drvaru je fiktivno jer se nalazi na adresi Opštine Drvar, oprema i strojevi za reciklažu ne postoje na lokaciji skladištenja otpada kako je to navedeno Rješenjem o izdavanju dozvole za upravljanje otpadom kantonalnog Ministarstva i dr.  


NGG Kaznimo odgovorne za otpad u Drvaru    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite ovu peticiju

By signing, I authorize NGG Kaznimo odgovorne za otpad u Drvaru to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


ILI

Primit ćete e-mail sa linkom za potvrdu svog potpisa. Da biste sa sigurunošću primali naše e-mailove, molimo dodajte adresu info@onlinepeticija.com u svoj imenik ili listu sigurnih kontakata.

Napominjemo da ne možete potvrditi svoj potpis odgovorom na ovu poruku.
Plaćena reklama

Ovu reklamu će vidjeti 3000 ljudi.

Saznajte više...