Trakice i libre za dijabetičare

Uspostaviti jedinstveni sistem tretmana dijabetesa djece i mladih na prostoru cijele BiH prema svjetskim standardima, ali uvažavajući i naše mogućnosti.

Trenutno samo trakice za mjerenje šećera (1200 kom/godišnje) su jedino zajedničko djeci na nivou FBiH.

Na esencijalnim listama lijekova i listama za ortopedska i druga pomagala omogućiti pristup svim inzulinima, glukagonu i pomagalima(inzulinske pumpe, kontinuirane mjerače glukoze).

Uputiti zahtjev Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH da se senzor za kontinuirano mjerenje glukoze u krvi koja signalizira previsoke ili preniske vrijednosti šećera u krvi FREE STYLE LIBRE ili drugi odgovarajući uređaj (DEXCOM) uvrste u odgovarajući Registar medicinskih sredstava koja imaju dozvolu za stavljanje u promet u BiH, imajući u vidu da u većini evropskih zemalja zdravstveno osiguranje pokriva nabavku tog uređaja.

Izjednačiti visine invalidnina za svu djecu sa dijabetesom i pomjeriti granicu sa 15 na 18 godina.

Djeca sa dijabetesom u momentu otkrivanja bolesti od strane Instituta za medicinsko vještačenje proglašavaju se 100% invalidima.

Sa navršenih 15 godina se smanjuje procenat invaliditeta bez obzira što je dijabetes neizlječiva bolest i što dolazi do komplikacija sa godinama.

Uspostava jedinstvenog registra dijabetesa FBiH je zakonska obaveza Zavoda za javno zdravstvo.

Zahvaljujući tim podacima moguće je uraditi programe za praćenje efikasnijeg tretmana dijabetesa, prevencije dijabetesa.


Srednja zubotehnička škola Sarajevo III-3    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite ovu peticiju

By signing, I accept that Srednja zubotehnička škola Sarajevo III-3 will be able to see all the information I provide on this form.

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.


I give consent to process the information I provide on this form for the following purposes:
Plaćena reklama

Ovu reklamu će vidjeti 3000 ljudi.

Saznajte više...