Ugovori o specijalizaciji kao razlog masovnog odlaska ljekara iz BiH

Ugovori o specijalizaciji u posljednjih nekoliko godina predstavljaju jedan od glavnih razloga odlaska velikog broja ljekara iz Bosne i Hercegovine u zemlje EU, uslijed toga što poslodavci, gotovo uvijek JU kantonalne bolnice / klinički centri, pred sudovima, od ljekara specijalizanata potražuju ne samo troškove specijalizacije, nego i novčane iznose iz i po osnovu rada: neto plaću, (ali ne i doprinose), topli obrok, naknadu za odvojeni život te regres za godišnji odmor. 

Iako sa druge strane, u ugovorima o specijalizaciji uopće nije niti ugovoreno da će radnik vratiti isplaćenu plaću, nego naknade i to "novčane naknade primljene za vrijeme trajanja specijalizacije i druga primanja (putni trošak, troškovi polaganja specijalističkog ispita, naknade za odvojeni život, plaćeno odsustvo, godišnji odmor i drugo)".

Plaća iz rada koju je radnik radom (a ne npr. za vrijeme bolovanja) primao je plaća, a ne naknada.

Naknada podrazumijeva iznos koji pripada radniku po osnovu radnog odnosa za vrijeme spriječenosti za rad (naknada plaće za vrijeme bolovanja, godišnjeg odmora i dr.).

Ugovorima o specijalizaciji se spominje povrat naknada ali ne i plaća, dok naknada i plaća nisu istovjetni pojmovo s obzirom da Zakon o radu pravi jasnu razliku između istih. 

Iz postavljenih tužbenih zahtjeva proizilazi da tužitelji (dakle, poslodavci) smatraju da su ljekarima plaćali neto plaću i druge naknade, a da ljekari nisu uopšte radili u tom periodu, nego da su "sjedili kući, a primali plaću"?

Ljekari su svoju plaću, a koje iznose poslodavci potražuju po osnovu ugovora o specijalizaciji, zaradila radom, jer su shodno Ugovorima o radu svoje ugovorene radne sate uredno odradili. Prema tome, ne može poslodavac, odnosno tužitelj, potraživati da mu ljekar na specijalizaciji, odnosno tuženi, isplati nešto što je tužitelj u skladu sa Zakonom o radu dužan isplatiti tuženom kao svome radniku. 

Očigledno je to da poslodavci nisu zakonito i pravilno formulisali odredbu člana IV ugovora o specijalizaciji, jer tim ugovorom je trebalo definisati "štetu", a ne obavezu vraćanja isplaćene plaće, koju je radnik zaradio svojim radom. 

Ako sa druge strane pođemo od pojma "štete", koju eventualno poslodavac, odnosno tužitelj ima zbog nemogućnosti radnika da radi u kontinuitetu poslije završene specijalizacije kod poslodavca, to prema ovakvom stanju stvari može biti samo iznos troška specijalizacije i specijalističkog ispita. 

Da situacija bude još ozbiljnija po radnike - ljekare na specijalizaciji ili već specijaliste, poslodavac ne bi ni imao pravo ni na puni iznos troška specijalizacije. Naime, nakon polaganja specijalističkog ispita, tada ljekar specijalista bude određeno vrijeme u radnom odnosu po tom stepenu, neko X vrijeme. Srazmjerno tom X periodu kojeg je ljekar odradio kod poslodavca, poslodavac je dužan proporcionalno umanjiti od iznosa troška na ime specijalizacije. 

Međutim, u svim dosadašnjim slučajevima, poslodavac kao tužitelj uopšte ne potražuje štetu niti trošak specijalizacije, nego isplaćenu neto plaću i naknade iz radnog odnosa, a što je nezakonito. 

Uslijed svega navedenog, postavlja se kao prethodno pitanje, a od kojeg ovisi odlučivanje o tako postavljenim tužbenim zahtjevima, zakonitost odredbe člana IV Ugovora o specijalizaciji, a iz slijedećih razloga:

Članom 73. Zakona o radu FBiH, propisano je da Poslodavac može uskratiti dio plate
zaposleniku uz prethodnu saglasnost zaposlenika. U konkretnom slučaju je plata
isplaćena, a Poslodavac traži povrat plata i naknada što je suprotno ovoj zakonskoj
odredbi, kojom se ne može zaposlenik ne može za ubuduće odricati od cjelokupnog
iznosa plate, i obavezivati na povrat isplaćene plate iz prošlosti.

Članom 81.-83. Zakona o radu je propisano kada poslodavac može potraživati „stvarnu“
štetu od zaposlenika.

Dakle, u konketnom slučaju, Tužitelj ne potražuje štetu od zaposlenika, nego za stvarno
izvršeni rad, traži da mu zaposlenik vrati platu i naknade iz rada.

Proizilazi da bi radnik radio bez plaće i drugih naknada, što je suprotno radnopravnom odnosu uopće i Zakonu o radu, kao i Ugovoru o radu. Bez istovremenog usklađivanja odredbi Ugovora o radu sa Ugovorom ospecijalizaciji, odredba člana IV. Ugovora o
specijalizaciji je bespredmetna, jer je kasnije zaključenim ugovorom o radu definsana plaća i isplata iste, bez ikakvih eventualnih ograničenja i upućivanja na ugovor o specijalizaciji.

Dok se naši sudovi drže stava da je gore opisano postupanje poslodavca opravdano i zakonito, vrhovni sudovi iz zemalja regiona su zauzeli drugačiji stav. 

Pa tako Vrhovni sud Republike Hrvatske po pitanju zahtjeva za povrat troškova specijalizacija ljekara koji odlaze na rad u zemlje EU, iz presude Revr:33/11-2, od 22.10.2013. godine prema kojem je zauzet stav (istovjetni su propisi i u BiH i RH po ovom pitanju), „iznos plaće isplaćen za obavljeni rad ne može ulaziti u trošak specijalizacije“.

Zbog činjenice da pravosuđe ne štiti ljekare od nezakonitosti odredbe člana IV ugovora o specijalizaciji, ljekari razmišljaju i u najvećem broju slučajeva se odlučuju za odlazak iz  Bosne i Hercegovine u zemlje EU, a što našu državu ostavlja bez stručnog kadra, a cjelokupno zdravstvo gubi na kvalitetu. 

______________________________________________________________________

Da li ste uslijed potraživanja od strane poslodavca, a po osnovu ugovora o specijalizaciji, zbog obaveze vraćanja bruto iznosa plate I svih nakanda isplaćenih za vrijeme trajanja specijalizaije u slučaju promjene radnog mjesta,  dovedeni u situaciju da se odlučujete I da ste spremni za odlazak iz Bosne i Hercegovine, kako biste rad i život nastavili u zemljama EU?


Mr.sci. Sanela Gorčić, advokat (sanela@advokat-mujaric.ba)    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite ovu peticiju

By signing, I authorize Mr.sci. Sanela Gorčić, advokat (sanela@advokat-mujaric.ba) to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


ILI
Plaćena reklama

Ovu reklamu će vidjeti 3000 ljudi.

Saznajte više...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )