Ukidanje naziva Studentskog doma "Dr Radovan Karadžić"

"Petica za promjenu naziva obrazovne institucije, koja je dobila naziv po optuzenom ratnom zlocincu"

Izricanjem presude Haskog tribunala za Radovana Karadzica koji je optuzen po  tackama:

tačka 2 (genocid u Srebrenici),

tačka 3 (progon kao zločin protiv čovječnosti),

tačka 4 (istrebljenje kao zločin protiv čovječnosti),

tačka 5 (ubistvo kao zločin protiv čovječnosti),

tačka 6 (ubistvo kao kršenje zakona ili običaja ratovanja),

tačka 7 (deportacija kao zločin protiv čovječnosti),

tačka 8 (nehumana djela, prisilno premještanje kao zločin protiv čovječnosti),

tačka 9 (širenje terora kao kršenje zakona ili običaja ratovanja),

tačka 10 (protivpravni napadi na civile kao kršenje zakona ili običaja ratovanja) i

tačka 11 (uzimanje talaca kao kršenje zakona ili običaja ratovanja)"

Petica za promjenu naziva obrazovne institucije, koja je dobila naziv po optuzenom ratnom zlocincu.

Potpišite ovu peticiju

Svojim potpisom dajem ovlast da preda moj potpis nadležnima ovoga problema.


ILI

Primit ćete e-mail sa linkom za potvrdu svog potpisa. Da biste sa sigurunošću primali naše e-mailove, molimo dodajte adresu info@onlinepeticija.com u svoj imenik ili listu sigurnih kontakata.

Napominjemo da ne možete potvrditi svoj potpis odgovorom na ovu poruku.
Plaćena reklama

Ovu reklamu će vidjeti 3000 ljudi.

Saznajte više...

Facebook