Usklađivanje plata političara sa prosječnom platom u FBiH

S obzirom na tešku prije svega ekonomsku, pa i političku situaciju, potrebna su nam nova rješenja da bi što prije sve ovo prevazišli.

Svjedoci smo da i u ovim uslovima organi izvršne i zakonodavne vlasti donose različite odluke i povećavaju svoja novčana primanja, dok na drugoj strani imamo većinu građana koja ima minimalnu platu ili je nemaju nikako.

Prema svim do sada urađenim analizama pokazalo se da je politika postala unosan posao i opšte mišljenje da je to i jedini razlog zbog čega se ljudi i počinju njome baviti. U drugi red se stavljaju interesi običnih ljudi, a na prvo mjesto lični interesi.

Zato je potrebno prvenstveno provjeriti namjeru političara da izgrade bolju državu i efikasniji sistem, a isto tako ograničiti i njihova novčana primanja i plate direktora javnih preduzeca, fondova, zavoda, tako da budu vezana uz prosječnu platu isplaćenu u Federaciji BiH, prema podacima Službe za statistiku, npr. plata ministra je u visini 3 prosječne plate prema  posljednjem obavještenju Službe za statistiku.

Regulisanjem plate na ovakav način, ograničila bi se samovolja političara prilikom određivanja visine novčanih primanja, te bi ista pratila standard građana Federacije BiH, čime bi se i smanjio jaz između njih i ostatka stanovništva.

Usvajanjem propisa o platama na ovakav način svim nosiocima izvršne i zakondavne vlasti bi bilo u interesu da stvaraju ambijent za povećanje prosječne plate te bi na takav način povećali i svoja primanja.

Na primjer, prosječna neto plata u FBiH prema posljedne objavljenim podacima Služe za statistiku su cca 830,00 KM. Ako bi Predsjednik Vlade FBiH imao platu u visini 3 prosječne plate to bi bilo 2490,00 KM. Ako bi sa kolegama uspio povećati proizvodnju, smanjiti troškove, povećati zaposlenost, odnosno povećati prosječnu platu na 1.000,00 KM, i njegova plata bi se povećala na 3.000,00 KM.

 

 

Dopuna teksta peticije!!!

 

Cijeneći komentare potpisnika peticije kao i poruke lično upućene autoru peticije želim da dopunim tekst peticije sa sljedećim:

- plata političara da bude vezana za prosjek plata iz kojih bi se izdvojile plate političara,

- ukinuti sva dodatna primanja poslanicima, članovima vlade, zaposlenima u administraciji, jer oni sve aktivnosti u komisijama obavljaju u toku radnog vremena i uredno dobijaju platu,

- izdvajanja za nabavku automobile, prezentacije i ostale troškove vezati za prosječnu platu, kao npr. da službeni automobil ne može biti skuplji od  24 prosječne plate,

- utvrditi procenat potrebnog administrativnog osoblja u odnosu na broj stanovnika,  npr. da u administraciji može biti zaposleno 3% od ukupnog broja stanovnika.