Uvođenje obaveznog školskog programa Obrazovanje za život u srednjim školama u Kantonu Sarajevo

Podržite nas u našem nastojanju da se u srednje škole uvede obavezni školski program Obrazovanje za život.Svjesni smo da završavamo srednje škole a ne učimo dovoljno o finansijskoj pismenost, komunikaciji u poslovnom svijetu, vještinama koje će nam biti potrebne za zapošljavanje kao što  su pisanje CV-a, motivacionog pisma, pripreme za intervju i sl., kako pružiti prvu pomoć, postupiti u kriznim situacijama, kao i o tome kako se brinuti za sebe i svoje mentalno zdravlje.

Učenici bi trebali biti finansijski pismeni, te znati o budžetiranju, o tome kako štediti, investirati, kako izbjeći dugove i sl ,znati više o profesionalnoj orijentaciji,tržištu rada.Trebamo znati i dobro komunicirati, razviti vještine javnog govora i pregovaranja, kako učiti na greškama, razvijati rezilijentnost, upravljati stresom, pružiti prvu pomoć i reagovati u kriznim situacijama.

Uvođenjem programa Obrazovanje za život srednjoškolci bi bili obavezni učiti 30 sati (po 6 sati iz svake oblasti) o 1.finansijskoj pismenosti, 2.zapošljavanju, 3.efektivnoj komunikaciji, 4.mentalnom zdravlju i brizi o sebi, 5. prvoj pomoći i reagovanju u kriznim situacijsma. Ovo ne bi bio novi nastavni predmet koji bi se ocjenjivao nego obavezni školski program poput Društveno korisnog učenja.

Hvala nam na podršci!


Učenici predlažu    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite ovu peticiju

Potpisivanjem prihvatam da Učenici predlažu može vidjeti sve podatke koje pružim na ovom obrascu.

Nećemo prikazivati vašu e-mail adresu javno online.

Nećemo prikazivati vašu e-mail adresu javno online.


Dajem saglasnost za obradu informacija koje pružam u ovom obrascu za sljedeće svrhe:
Plaćena reklama

Ovu reklamu će vidjeti 3000 ljudi.

Saznajte više...