Uvrštavanje 25. Novembra-Dana državnosti kao praznika u Brčko Dc.

U narednom periodu, tačnije 25. Novembra obilježavaju se 72. godine od Prvog zasjedanja ZAVNOBIH-a, održanog u Mrkonjić Gradu.

Mi u forumu mladin SDP Brčko distrikta BiH smatramo da je 25. Novembar jedan od najvećih datuma u historiji moderne Bosne i Hercegovine. Ustanovljeni su principi koji vrijede i danas, a vjerujemo da će vrijediti i u budućnosti.

Ne vidimo i smatramo da ne treba izmišljati razloge da se taj praznik ne slavi u cijeloj BiH, a posebno u našem gradu.

Stoga Vas pozivamo da kao građani Bosne i Hercegovine, a posebno građani brčko distrikta BiH podžite ovu peticiju o promjeni Zakona za praznike Brčko distrikta BiH, i na taj način pomognete građanima ovog grada da sa ponosom obilježavaju najveći datum u modernoj historiji Bosne i Hercegovine.

Forum mladih SDP BiH Brčko distrikta BiH


FOM SDP BiH Brčko    Kontaktirajte autora peticije