PETICIJA ZA USKLAĐIVANJE INDEKSA KVALITETE ZRAKA (AQI) NA NIVOU FBIH

SREDNJOŠKOLCI PROTIV ZAGAĐENOSTI ZRAKA

Učenici/e sekcije Civitas Srednje medicinske škole Sarajevo su u sklopu nastavnog predmeta Građansko obrazovanje/ Demokratija i ljudska prava i praktičnog dijela predmeta „Projekt građanin“ pokrenuli peticiju protiv zagađenosti zraka.

Analizirajući problem zagađenosti zraka učenici/e Srednje medicinske škole Sarajevo došli su do saznanja da ne postoje „pragovi indeksa“, te da do sada u Federaciji BiH nije bilo propisano indeksiranje kvalitete zraka (AQI).

Također, su saznali da indeksiranje u FBiH vrše neke organizacije na osnovu modela koji nisu potvrđeni u važećim Federalnim propisima iz oblasti zaštite zraka, te se ne mogu smatrati mjerodavnim.

Bitno je naglasiti da je izvršeno smanjivanje pragova upozorenja i uzbune za PM10 čestice u Kantonu Sarajevo i da oni sada  iznose:

·Prag upozorenja za PM10 čestice sada iznosi 150µg/m3

·Prag uzbune za PM10 čestice sada iznosi  300µg/m3

(„Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 53/18).

Sa ovim novim mjerama nadležni u Kantonu Sarajevo sada mogu da ranije reaguju, i da na vrijeme spriječe situacije u kojima bi granične vrijednosti bile prekoračene, provodeći plan interventnih mjera.

Potrebno je i javnost upoznati sa ovim novim mjerama i uskladiti ih sa važećim dokumentima jer se primjećuje njihova neusklađenost, što dovodi do neefikasne provedbe plana interventnih mjera.

Također je potrebno u što skorijem periodu propisati indeksiranje kvalitete zraka (AQI) i usvojiti pragove pripravnosti, upozorenja i uzbune za cijelu FBiH

.Unaprijed Vam se zahvaljujemo i nadamo se da ćete podržati našu peticiju. 

S poštovanjem,

SEKCIJA CIVITAS


Adis Poturović    Kontaktirajte autora peticije