Zahtjev o obustavi eskterne mature u TK

Peticija se odnosi na zahtjev o obustavi eksterne mature za učenike osnovnih škola u TK. Smatramo da eksterna matura nije mjerilo znanja koje su učenici stekli u protekle 4 godine. Sam koncept mature nije dobar, niti mjerodavan za procjenu znanja. Naročito ne sada, ako uzmemo stanje pandemije. Od februara 2020. nama je uskraćeno adekvatno obrazovanje. Iako ni prije februara 2020. nismo imali adekvatan sistem obrazovanja. Nakon pojave COVID-19 obrazovanje je obustavljeno. Svi znamo da online nastava nije funkcionisala na način na koji je trebalo, a kombinovana metoda nastave takođe. Lekcije se prelaze i obrađuju na brzinu, učenici nemaju vremena da razumiju jednu lekciju, a odmah se prelazi na drugu. Na taj način smo uskraćeni za kvalitetno usvajanje znanja, a upravo to se od nas traži na maturi, kvalitetno znanje. Međutim, da bismo ga pokazali, treba nam ga ponuditi, što sada nije slučaj. Neki od razloga zašto tražimo obustavu održavanja eksterne mature su:

1. Zbog trenutne situacije i pandemije COVID-19, novog načina rada i održavanja nastave, učenici nisu u mogućnosti vježbati i pripremati se za eksternu maturu sa nastavnicima u školi,....kakvu su mogućnost prošle generacije imale.

2. Na učenicima je ogroman teret i konstantna odgovornost upratiti trenutni način rada, sa čime dolazi i mnogo više obaveza nego u proteklim godinama obrazovanja. Umjesto olakšati i učenicima i nastavnicima, realizacija eksterne mature je ništa drugo, te samo još jedna NEPOTREBNA dužnost.

3. JEDAN DAN NE MOŽE BITI MJERODAVAN SA 4 GODINE! 

Zahtijevamo i podršku i razumijevanje nastavnika koji znaju da organizovanje eksterne mature na ovaj način nije mjera za procjenu znanja. Nadamo se da će nadležni imati sluha za naš zahtjev! 

Potpišite ovu peticiju

Potpisivanjem prihvatam da Učenici TK može vidjeti sve podatke koje pružim na ovom obrascu.

Nećemo prikazivati vašu e-mail adresu javno online.

Nećemo prikazivati vašu e-mail adresu javno online.


Dajem saglasnost za obradu informacija koje pružam u ovom obrascu za sljedeće svrhe:
Plaćena reklama

Ovu reklamu će vidjeti 3000 ljudi.

Saznajte više...