Zahtjev Visokom predstavniku OHR-a za smjenu Milana Tegeltije, predsjednika VSTV-a BiH

Vaša Ekscelencijo!

Imajući u vidu ovlasti koje su Vam date u članku V. Aneksa 10. (Sporazum o provedbi civilnoga dijela Mirovnog ugovora) Općega okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je Visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji glede tumačenja navedenog Sporazuma o provedbi civilnoga dijela Mirovnog ugovora; posebice uzimajući u obzir članak II.1. (d) prethodno spomenutoga Sporazuma prema kojem Visoki predstavnik “pomaže kada to cijeni neophodnim, u rješavanju svih problema koji se jave u svezi sa civilnom provedbom”;

POZIVAJUĆI SE na stavak XI.2 Zaključaka Konferencije za provedbu mira održane u Bonu 9. i 10. prosinca 1997. godine, u kojima je Vijeće za provedbu mira pozdravilo nakanu Visokoga predstavnika da uporabi svoj konačni autoritet u zemlji glede tumačenja Sporazuma o civilnoj provedbi Mirovnoga ugovora kako bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme, kako je prethodno rečeno, “donošenjem obvezujućih odluka, kada to cijeni neophodnim” u svezi s određenim pitanjima, uključujući (sukladno točki (c) ovoga stavka) “mjere u svrhu osiguranja provedbe Mirovnoga sporazuma na cjelokupnom teritoriju Bosne i Hercegovine i njenih entiteta” i koje “mogu uključiti aktivnosti protiv osoba koje obnašaju javnu funkciju ili dužnosnika … za koje Visoki predstavnik utvrdi da krše zakonske obveze preuzete Mirovnim sporazumom ili odredbe koje se odnose na njegovu provedbu”;

NAVODEĆI Aneks 6 Općega okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem će se svim osobama u okviru jurisdikcije Bosne i Hercegovine osigurati maksimalna zaštita međunarodno priznatih ljudskih prava i temeljnih sloboda, uključujući i pravo na pravično suđenje u građanskim i krivičnim stvarima;

DALJE NAVODEĆI, Ustav Bosne i Hercegovine, sadržan u Aneksu 4 Općega okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, koji u članku 1.2, pod naslovom “Demokratska načela”, navodi da “je Bosna i Hercegovina demokratska država koja funkcionira sukladno vladavini zakona…..”; dok je zajamčeno članom II/4. Ustava Bosne i Hercegovine i članom 14. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, odnosno, pravo uživanja prava i sloboda bez diskriminacije po bilo kojem osnovu kao što je pol, rasa, boja, jezik, vjera, političko i drugo mišljenje, nacionalno ili socijalno porijeklo, povezanost sa nacionalnom manjinom, imovina, rođenje ili drugi status;

GRAĐANI BiH I SVIJET, su postali svjedoci/očevici, da u Bosni i Hercegovini vrhovništvo ne pripada zakonu, već samovolji pojedinaca, aočigledna korupcija moćnika nekažnjena. Jer svako društvo i svaka država i svaka vlast može opstati samo, ako je počelo, subjekt i svrha njezinih institucija/ustanova jedino i samo, primarno ljudska osoba i njezina neotuđiva, Ustavom i Europskim konvencijama zagarantirana prava.

Vlasti u Bosni i Hercegovini uz blagoslov pravosudne vlasti su pokazale i dokazale, da se ne libe pogaziti osjećaje, a uvjerenje i stavove svojih građana podvoditi i proglašavati „zločinom mišljenja“, odnosno kaznenim djelima, i prikrivati očigledna ubistva i korupciju.

NAGLAŠAVAJUĆI činjenicu, da je uspostava vladavine zakona temeljni dio mirovnoga procesa, da vladavina zakona zahtijeva da se pravda mora ne samo provesti nego i da su rezultati provedbe očiti; ovo zahtijeva povjerenje javnosti u pravičnost, nepristranost, iskrenost, integritet i nepotkupljivost sudstva, te da se slični standardi primjenjuju i na tužitelje; Ovakvi standardi za bh. pravosuđe su odavno potkopani;

UZIMAJUĆI U OBZIR program pravosuđa u Bosni i Hercegovini, a koji uključuje Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine, koje je uspostavljeno, da osigura uspostavu i održavanje najviših profesionalnih normi među sucima i tužiteljima kroz učinkovite i funkcionalne procese disciplinskog kažnjavanja i smjenjivanja s funkcije, između ostalog, dakle ovakvi potezi od strane VSTV-a su izostali;

POZNATO VAM JE, da je već duže vrijeme u Bosni i Hercegovini, kao državi sastavljenoj od dva entiteta sa tri konstituivna naroda postoji jedna institucija koja se zove Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH), koja je, svojim djelovanjem i kroz brojne akte vladanjem, postala otuđeni centar moći.

Dana  27.02.2020.g., gostovali ste u emisiji „Jutro za sve“ na BHRT-u. Gostujući u emisiji posebno ste se osvrnuli na bh. pravosuđe, kazavši, da je „odlazak stranih sudaca i tužitelja 2009. godine iz Suda i Tužiteljstva Bosne i Hercegovine bila velika zabluda, te da je od tada je sve krenulo niz brdo“ – kazao je Inzko, implicirajući, da je njihov odlazak bio greška. „Pravosuđe Bosne i Hercegovine krenulo je niz brdo. Problem je Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine“ – zaključio je Visoki predstavnik u BiH Valentin Inzko gostujući na BHRT-u.

S druge strane, dodatnu potvrdu briljantnih Vaših riječi, jer Vaša riječ vrijedi u odnosu na bh. pravosuđe i VSTV BiH, mnogo je prije dao nezavisni pravni ekspert EU njemački sudija Reinhard Priebe sačinivši Izvještaj o stanju u bh. pravosuđu, koji u svome Izvještaju, a objašnjavajući široke ovlasti Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV), navodi, da je “tokom proteklih godina VSTV sam postao dio problema, a ne rješenja, i da je propustio priliku da uspostavi integritet“. Izvještaj suca Priebea također navodi, da je „VSTV nakon niza afera u medijima izgubio svoj integritet“, implicirajući na aferu „Potkivanje“ u kojoj je glavni akter te afere upravo Milan Tegeltija, predsjednik VSTV-a BiH. Priebe u Izvještaju kaže: „Pravosuđe BiH se ne bori protiv ozbiljnog organiziranog kriminala i korupcije“!

U aferi „Potkivanje“ Milan Tegeltija ostao je nekažnjen. Da se Milan Tegeltija bavi miješanjem u pojedinačne krivične istrage svjedočili smo prošle godine. Afera „Potkivanje“ u čijem centru se našao predsjednik VSTV-a BiH prikazuje sumornu sliku o trenutnoj situaciji u okviru VSTV-a BiH. Komisija je konstatovala da predsjednik VSTV-a BiH, kao član Vijeća u stalnom radnom angažmanu, ne može snositi disciplinsku odgovornost jer sve radnje preduzima u svojstvu predsjednika Vijeća, a ne sudije, što je skandalozno. Ovaj ishod je očigledno suprotan odredbama Zakona o VSTV-u BiH koje predviđaju preduzimanje disciplinskih mjera protiv člana Vijeća, uključujući i predsjednika, a koje sežu do suspenzije i razrješenja sa dužnosti 

Brojni utjecajni internet portali u Bosni i Hercegovini objavili su vijest, da je „Predsjednik VSTV-a BiH Milan Tegeltija uhvaćen u korupciji – na način da je trgovao krivičnim istragama“, u dogovoru s bivšom glavnom tužiteljicom Tužiteljstva KS Dalidom Burzić sa tim u vezi stvari „završavao“, a nastavno i zauzvratno preko posrednika i inspektora SIPA-e Marka Pandže mito od stranaka primao, portal Žurnal magazin je objavljivanjem video snimka – neoborivim dokazom to i potkrijepio. Tegeltija je tada poručivao: ne vjerujte snimku ni svojim očima, meni vjerujte!

Evropska komisija je u izvještaju o napretku za Bosnu i Hercegovinu, koji je prezentiran ove godine u Briselu, posvetila posebno poglavlje Visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VSTV) BiH konstatirajući da su se u radu ovog vijeća, na čijem čelu je Milan Tegeltija, pokazali brojni nedostaci u samoj neovisnosti ovog tijela, zatim u odgovornosti i efikasnosti, a što je dodatno poljuljalo povjerenje javnosti u pravosuđe.

Tako se, između ostalog, navodi da navodi o korupciji protiv predsjednika VSTV-a nisu pravilno istraženi. Podsjetimo, riječ je o tzv. Aferi „Potkivanje“ odnosno objavljenom snimku u kojem je akter i Tegeltija. Navedeni snimak iz novembra 2018. prikazuje Tegeltiju zajedno sa biznismenom iz Velike Kladuše Nerminom Aleševićem sa kojim je razgovarao o krivičnom predmetu koji se vodi u Kantonalnom tužilaštvu Sarajevo.

Tegeltija se sa Aleševićem sreo na inicijativu svog prijatelja Marka Pandže, inače službenika SIPA-e, koji je nakon sastanka od Aleševića tražio mito, tvrdeći da će novac proslijediti Milanu Tegeltiji. Međutim, u ovom predmetu Tužilaštvo BiH Tegeltiju tretira kao svjedoka dok su osumnjičeni Alešević i Pandža. Također Disciplinska komisija VSTV-a svojevremeno je odbila tužbu i zahtjev za suspenziju Tegeltije, a u Tužilaštvu BiH osumnjičeni su Alešević i Pandža, dok se Tegeltija pojavio kao svjedok, a prijavitelj korupcije Nermin Alešević, kao osumnjičeni, što je skandalozno.

Ta zar ne znate, da je Milan Tegeltija do sada nekoliko puta vršio utjecaj na istragu Tužilaštva BiH u predmetu „Dženan Memić“, nastojeći sabotirati istu.

VSTV BiH ne samo, da je postao problem za funkcioniranje bh. pravosuđa, nego je s vremenom postala institucija, koja je svoje djelovanje stavila izvan zakonskih okvira i iznad Zakona o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću BiH.  Nije nikakva javna tajna, da sve ovo događa za mandata Milana Tegeltije, predsjednika VSTV-a BiH, kojemu jedino od ruke idu „žene, pare, harmonika i kafane“ – reći će sudija Suda BiH Branko Perić, a za čijeg je Tegeltijinog mandata pravosuđe uzdignuto na stup srama, na domaćem, međunarodnom i svjetskom nivou, te je isto zbog načina pravosudne politike VSTV-a BiH, koju kreira Milan Tegeltija, postalo dekadentno.

UOČAVAJUĆI, da je uspostava VSTV-a BiH neizostavno trebala podrazumijevati vraćanje povjerenja javnosti u nositelje sudačkih i tužiteljskih funkcija, a što u konkretnom slučaju VSTV BiH to nije osigurao, jer je sam postao dio problema.

DA JE VSTV BiH adekvatno i blagovremeno reagirao i u odnosu na kriminal Dalide Burzić, ne bismo imali slučaj „Dragičević“ ni „Memić“ i slučaj tužitelja u Okružnom javnom tužiteljstvu Banja Luka i Kantonalnom tužilaštvu Sarajevo koji svjesno zataškavaju ova dva ubistva, i koji svjesno vode istragu u krivom smjeru.

Prije nekoliko dana podnijeli ste izvještaj, kao  Visoki predstavnik za BiH  članovima UN-a, te ste podvukli, koliko je potrebno da Bosna i Hercegovina dramatično unaprijedi vladavinu prava i borbu protiv korupcije„Vladavina prava ostaje temelj svake funkcionalne demokracije“ – navodi se u najnovijem  izvještaju.

„Brojne ankete pokazuju da ljudi ne odlaze zbog nepostojanja ekonomskih prilika kao primarnoga razloga, nego zbog nepostojanja pravne države. Pravosnažne sudske presude godinama se ne provode, a očigledna korupcija ostaje nekažnjena. Neka istraživanja javnog mnjenja pokazaju da je 74% građana nezadovoljno ili izrazito nezadovoljno stanjem u pravosuđu. Ova brojka odražava ono što mi svakodnevno govorimo, a to je da su u BiH potrebne duboke, radikalne i brze pravosudne reforme. U vezi s tim, želio bih ponoviti da slučaj ubojstva mladoga studenta Davida Dragičevića iz Banja Luke, slučaj Dženana Memića iz Sarajeva i ubojstvo dva sarajevska policajca još uvijek nisu riješeni. Ono što je svim ovim slučajevima zajedničko je da nakon više od dvije godine nema napretka u istrazi. Što građani da misle, ukoliko se čak ni ubojstvo policajaca ne može riješiti?“ – navodi se u Izvještaju Visokog predstavnika.

Američki ambasador u BiH Eric Nelson kazao je da je u BiH vidljiv neuspjeh sistema da se izbori protiv korupcije.

Kao što Vam je poznato, Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini sačinila je treći izvještaj o odgovoru pravosuđa na korupciju po nazivom “sindrom nekažnjivosti” u kojem konstatuje da je u 2019. godini došlo do dramatičnog pada u procesuiranju visoke korupcije. Ovaj obimni izvještaj je pripremljen uz podršku Biroa za međunarodnu borbu protiv trgovine narkoticima i provođenje zakona pri Ministarstvu vanjskih poslova SAD-a.

IMAJUĆI U VIDU, da je povjerenje javnosti u pravosuđe u ovom periodu u svakom smislu suspendirano, s tim u vezi, u sklopu Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH, Vijeće za provedbu mira, pozdravlja također i namjeru Visokog predstavnika u BiH, da uspostavi vladavinu zakona i čvrstog pravosudnog sistema, a spriječi svaku zloupotrebu;

VAŠI PRETHODNICI su se koristili Bonskim ovlastima i posmjenjivali i trajno ili privremeno rad zabranili mnogim javnim političkim funkcionerima i pravosudnim dužnosnicima, i to onda, kada Visoki predstavnik OHR-a u BiH primijeti, da javni politički funkcioneri i pravosudni dužnosnici krše odredbe Općeg mirovnog sporazuma za mir u BiH, ljudska prava zagarantovana Ustavom BiH, kad politički i pravosudni dužnosnici svojim radnjama naštete interesima države Bosne i Hercegovine, kad priječe uspostavljanje vladavine pravde i zakona, kad svojim ponašanjem naštete ugledu političkih ili pravosudnih institucija, kad je očito, da su javni politički i pravosudni dužnosnici skloni koruptivnim radnjama…

JASNO JE PROPISANO, da tamo gdje nadležne institucije zakažu, intervenira Visoki predstavnik. U predmetu „Dženan Memić“ i „David Dragičević“ i drugim predmetima oni koji su bili zaduženi da počinitelje kaznenih djela privedu pravdi, uradili su suprotno od onoga što im je primarna zadaća. Pomogli su ubojicama, da ne izađu pred lice pravde, a oni koji traže pravdu za svoju ubijenu djecu našli su se na udaru pravosudno-policijske mafije u kojim radnjama se žrtva stigmatizira, kao kriminalac.

PRIMJEĆUJUĆI, da ste, kao predstavnik najviše upravno-zakonodavne vlasti u državi spomenuli u svome Izvještaju u Vijeću sigurnosti slučaj „Dženan Memić“ i „David Dragičević“, ukazujući na ozbiljne propuste i korupciju pravosudno-policijskih djelatnika u tim predmetima, te da u navedenim slučajevima nema napretka u istrazi, a da je izostala reakcija VSTV-a BiH, UDT-a, koji je nadležan da utvrđuje propuste sudaca i tužitelja u BiH i Federalnog tužiteljstva F BiH koje je također nadležno po članu 9. stav 1. Zakona o Federalnom tužiteljstvu, da kontrolira zakonitost rada kantonalnih tužiteljstava u F BiH, a da su sve prethodno pobrojane institucije zakazale i pokazale potpuno nepoštovanje zakona, osobito u aferi „Potkivanje“, time što su se više puta oglušivali na kriminal u Kantonalnom tužiteljstvu Sarajevo i Tužiteljstvu RS-a, te spregu politike i pravosuđa, i time prekršili sve važeće zakone i propise, jer se upravo velika doza neodgovornosti u VSTV-u BiH, UDT-u, Federalnom tužiteljstvu i drugim tužiteljstvima i sudovima diljem BiH pojavila onoga trenutka, kada je politika u pravosuđe ušla, odnosno, kada su čelni ljudi u tim institucijama pristali da budu na „daljinskom upravljaču“ političkih dužnosnika. Otud svo zlo i prokletstvo, koje je poklopilo bh. pravosuđe, koje se nalazi u žiži svjetske javnosti, zbog kriminala i korupcije, gdje je u pravosudnim strukturama vlast pripala samovolji pojedinaca i njihovim političkim mentorima, a ne zakonu;

POSEBNO NAGLAŠAVAJUĆI, nadležnosti VSTV-a BiH, koje su definirane Zakonom o VSTV-u BiH, između ostaloga, da „utvrđuje disciplinsku odgovornost sudija i tužilaca, pravosudnu upravu i nadzor…“, za razliku od mnogih zapadnih demokracija, koje su davno postigle političku zrelost i imaju ustanovljenu stabilnost i uživaju povjerenje svojih građana, demokracija u Bosni i Hercegovini je veoma nestabilna, mir u njoj još nije u potpunosti osiguran i njene institucije su još uvijek u fazi razvoja nakon strašnog rata, jer imamo pravosudne institucije, u kojima umjesto, da se provodi zakon, on se krši i sudski procesi montiraju, te da je VSTV BiH, a imajući u vidu nadležnosti tog tijela, najodgovorniji za katastrofalno stanje u pravosuđu.

DA SVE PRETHODNO, navedeno stoji potvrđuje i Vaša nedavna izjava data prije godinu i pol za medije da „vlasti u BiH već skoro deset godina, ne poduzimaju važne korake kako bi iskorijenili diskriminaciju prema svojim građanima i osigurala jednaka prava za sve…, te da je krajnje vrijeme da se uradi prava stvar, bez daljih izgovora i odlaganja“.

Smatram, da je krajnje vrijeme, da Vi, kao Visoki predstavnik u BiH ODMAH I BEZ ODLAGANJA, bonskim ovlastima osigurate za sve građane jednaka prava i da krajnje Vi konkretno nešto poduzmete, jer su u BiH političke i pravosudne institucije zakazale i pokazale, da se u ovoj državi kriminal na kraju isplati, a da je primarni cilj obnašatelja pravosudnih i političkih funkcija – preko pravosudnih organa – postao uklanjanje sa političke i društvene scene i sredine onih, koji ukazuju na kriminal i korupciju čelnih ljudi u političkim i pravosudnim strukturama: to je, nažalost, primarni, glavni i jedini interes obnašatelja pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini od onog stvarnog interesa, da se pravosudne strukture i čelni ljudi tih struktura u BiH uhvate u koštac i žestok obračun s onima, koji 20 godina nakon rata pljačkaju, haraju, drmaju, otimaju i ubijaju u pamet i džep ovaj i onako napaćeni narod, jer vlast će uvijek terorizirati svoj narod, dok pravosudne strukture i osobe u tim strukturama potkupljene skrštenih ruku sjede;

DAKLE, TE S TIM U VEZI, a imajući u vidu sve prethodno izneseno i informacije iz diplomatskih krugova (o.p. jednoga veleposlanika), da želite upotrijebiti bonske ovlasti nad pravosudnim dužnosnicima, pozivamo Vas, da ODMAH I BEZ ODLAGANJA, po članku II.1. (d) prethodno spomenutoga Sporazuma izvršite reformu pravosuđa, odnosno smijenite Milana Tegeltiju, sadašnjeg predsjednika VSTV-a BiH, Dalidu Burzić, bivšu glavnu kantonalnu tužiteljicu i druge kriminalno uvezane aktere u stupu pravosudne vlasti, koji su pokazali potpunu inertnost na katastrofalno stanje u bh. pravosuđu, koji šute dok se žrtve ubijenih teroriziraju, koji tako hladno promatraju kad imamo na sceni brutalno gaženje zakonitosti u svrhu uništenja onih, koji opravdano, argumentirano i objektivno ukazuju na kriminal u pravosudnim strukturama, koji sjede skrštenih ruku i blagoslivljaju kriminalnu istragu u predmetu Memić i Dragičević, dok se procesi nedužnima montiraju, a imajući u vidu rečenicu suca Suda BiH Branka Perića u TV duelu sa Milanom Tegeltijom, kada mu sudac Suda BiH reče: „Milane bolan, briga tebe za pravosuđe, tvoj život su žene, pare, harmonika i kafane“, te otud inertnost i nemoć, ali i nehtijenje predsjednika VSTV-a BiH spram kriminala, te zaključujući, da „riba od glave smrdi“, a glava pravosuđa je VSTV BiH, dok nas i Sv. Pismo uči, da, „ako je glava tijela (VSTV) uredu, onda su i udovi tog tijela uredu (tužiteljstva i sudovi), ako pak glava nije uredu, nisu ni udovi tijela uredu“.

Što građani BiH mogu očekivati, ako je predsjednik VSTV-a BiH Milan Tegeltija uhvaćen u korupciji u aferi „Potkivanje“, i ostao nekažnjen, i što je skandalozno u krivičnoj istrazi Tužilaštva BiH pojavi se kao svjedok – oštećeni, umjesto osumnjičeni, a nedugo nakon ovoga pojavio se i novi snimak, u kojem Tegeltija protivpravno obećava imenavnje Sanje, sestre Milijane Buhe za sudiju Suda. Klasičan primjer trgovine uticajem.

Predlažem, kao gore, da uspostavite pravnu državu a to ćete učiniti samo ako posegnete za bonskim ovlastima.

Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće BiH, kao regulatorni organ trećeg stupa pravosudne vlasti u državi, kojim rukovodi Milan Tegeltija, kojemu je već dokazana bliska suradnja sa krim miljeom RS-a i R. Srbije, a inače zastupnik interesa Milorada Dodika u pravosuđu Bosne i Hercegovine, uzdignuto je već duže vrijeme na stup srama, kako na domaćem, međunarodnom, pa tako i svjetskom nivou. Prijave protiv Milana Tegeltije pljušte na sve strane, kao kiša sa neba.

Za mandata Milana Tegeltije, koji rukovodi jednom od najvažnijih pravosudnih institucija u BiH pravosuđe BiH u nikad mračnije političke vode uplovilo kao do sada nije, a o čemu smo desetine članaka o tome objavili. Kriminal i korupcija, nepotizam i svakovrsne sex afere, koje potresaju pravosuđe, Tegeltiji baš i ne smetaju. Svi oni, koji su dobrano osramotili pravosuđe, svojim djelovanjem poljuljali povjerenje javnosti u integritet pravosuđa i nepristrasnost pravosuđa, narušili njegov dignitet, poput Dalide Burzić, uspješno su za mandata Milana Tegeltije počašćeni najčasnijim i najplaćenijim pozicijama u državi – sutkinjom Suda BiH.

Članovima VSTV-a BiH (čast izuzecima) nije pomoglo ni to, što je Visoki predstavnik OHR-a u BiH Valentin Inzko ukazao prošle godine u svome Izvještaju u Vijeću sigurnosti na ozbiljne propuste i korupciju pravosudno-policijskih djelatnika, koji su radili u predmetu „Dženan Memić“, ipak ni opomena Visokog predstavika nije spriječila Milana Tegeltiju, da stopira imenovanje Dalide Burzić na poziciju sutkinje Suda BiH.

No, naprije treba reći, sudac Suda BiH Branko Perić je gostujući jednom u TV DUELU sa predsjednikom VSTV-a BiH Milanom Tegeltijom istom u emisiji kazao: „Milane bolan! Briga tebe za pravosuđe. Tvoj život su žene, pare harmonika i kafane“ – zaključio je sudac Perić.


Josip Šimić-Đinđić    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite ovu peticiju

Potpisivanjem prihvatam da Josip Šimić-Đinđić može vidjeti sve podatke koje pružim na ovom obrascu.


Dajem saglasnost za obradu informacija koje pružam u ovom obrascu za sljedeće svrhe:
Plaćena reklama

Ovu reklamu će vidjeti 3000 ljudi.

Saznajte više...