Zahtjev za tacan upis mjesta rodenja Zenicana rodjenih 1958-1964.

Poštovani,

Zeničani koji su rođeni (od početka godine 1958. do mjeseca novembra 1964. godine) u tadašnjoj Općinskoj, a današnjoj Kantonalnoj bolnici u mjesnoj zajednici Crkvice u Zenici, kojima je nekom greškom općinske Administracije kao mjesto rođenja dodijeljeno mjesto pod nazivom "Crkvica", ovom peticijom žele da podsjete nadležne u Općini Zenica da ovaj podatak nije tačan.

Ne samo da su građani Zenice, rođeni u tadašnjoj općinskoj bolnici, u pomenutom periodu, uglavnom oni građani koji su živjeli i/ili i danas žive u užem centru Grada, nego ni mjesto rođenja "CRKVICA" uopće ne postoji u Registru naseljenih mjesta (pogledati "Sistematski/sustavni spisak općina i naseljenih mjesta Bosne i Hercegovine", Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 2013. godine). Mnogi građani koji imaju kao mjesto rođenja upisanu "Crkvicu" imali su i imaju mnoge administrativne poteškoće, prilikom upisa na fakultet, prijave/odjave boravišta u drugim općinama ili državama, preuzimanja nasljedstva, kupovine ili prodaje stanova,... ukratko - u svim pravnim poslovima u kojima je trebalo dokazivati vlastiti identitet.

Prilikom pojave ovih problema, nadležne općinske vlasti, ukoliko su i znale za ove probleme, ne samo da nisu riješile ove administrativne neispravnosti, nego su ustrajavale na ovom neispravnom nazivu i, ukoliko se negdje slučajno pojavio naziv "CRKVICE" (što bar predstavlja naziv mjesne zajednice u kojoj se naša bolnica nalazi), tražile su od svojih građana da vade nove lične dokumente, u kojima će kao mjesto rođenja biti naziv "CRKVICA", koji ne znači apsolutno ništa.

Ovom peticijom želimo podsjetiti nadležne općinske vlasti da trebaju ispraviti ove neistinite podatke, koje su generacijama rođenih Zeničana, građana našeg Grada, ne samo otežali svaki pravni posao lične identifikacije, gdje god da žive, nego predstavljaju i svojevrstan vid njihove diskriminacije. Tako se desilo da nekoliko generacija, rođenih Zeničana, nemaju niti jedan osobni dokument kojim mogu dokazati da su rođeni u svom Gradu.

Molimo sve koji žele pomoći pripadnicima pomenutih generacija, koji su, kao rođeni u "Crkvici", da potpišu ovu peticiju i pomognu ovim ljudima da, administativno-pravno, opet "postanu" ono što zaista i jesu - ZENIČANI.

Potpisanu peticiju, u kojoj su svi lični (osobni) podaci onih koji je potpisuju, zaštićeni (jedina verifikacija koja je potrebna je e-mail adresa potpisnika), proslijediti ćemo Odsjeku za poslove opće uprave Općine Zenica, kao nadležnoj službi koja treba riješiti ovaj problem, ali i Agenciji za identifikacione dokumente,evidenciju i razmjenu podataka u Banja Luci, koja je državna agencija u kojoj se implementira CIPS projekat i koja izdaje podatke o evidencijama i iz evidencija ovlaštenim institucijama i pravnim licima.

Hvala što se potpisivanjem ove Peticije pridružujete ovoj građanskoj inicijativi, kojom građani Zenice, koji su rođeni u svom Gradu,  žele dokazati da to zaista i jesu.Selma Hećimović    Kontaktirajte autora peticije