zaštita ličnosti i dostojanstva prosvjetnih radnika na radnim i javnim mjestima

 

 

Da li ste za to da se verbalni i fizički napadi na prosvjetne radnike u Kantonu Sarajevo i omalovažavanja bilo koje vrste, spriječe svim raspoloživim zakonskim sredstvima?

Predlažem:

- da SSOOiO FBiH - Kantonalni odbor Kantona Sarajevo i SSVOONK BiH - Kantonalni odbor Kantona Sarajevo pokrenu incijativu prema Skupštini Kantona Sarajevo da se izmijene i dopune Zakon o predškolskom odgoju, Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju i Zakon o srednjem obrazovanju.

- da se napad na prosvjetne radnike tretira kao napad na službeno lice i da budu uvedene novčane kazne, te da se primjene i sve druge sankcije za ona lica koja tako postupaju.

- da se novčanim kaznama kazne odgovorna lica u ustanovama za nepoduzimanje adekvatnih mjera za zaštitu dostojanstva radnika od grubog nasrtaja na njihovu ličnost sa bilo čije strane.


Gordana Andrić, prof.    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite ovu peticiju

Svojim potpisom dajem ovlast da Gordana Andrić, prof. preda moj potpis nadležnima ovoga problema.


ILI

Primit ćete e-mail sa linkom za potvrdu svog potpisa. Da biste sa sigurunošću primali naše e-mailove, molimo dodajte adresu info@onlinepeticija.com u svoj imenik ili listu sigurnih kontakata.

Napominjemo da ne možete potvrditi svoj potpis odgovorom na ovu poruku.
Plaćena reklama

Ovu reklamu će vidjeti 3000 ljudi.

Saznajte više...

Facebook