Zaustavimo nasilje u porodici

Poštovani/a,

Učenici JU MS elektrotehničke škole Tuzla, IIIt9 odjeljenja, istražuju problem "Nasilje u porodici na području FBiH", u okviru projekta "Građanin/Ja Građanin", a koji je sastavni dio predmeta Demokratija i ljudska prava. Mi mlade osobe koje svoju budućnost kroje u ovoj državi, analizom problema, mjerama javnih politika došli smo do zaključka da je neprijavljivanje nasilja najveći problem , a kada do nasilja u porodici dođe odgovornost se prebacuje na državne institucije. U sklopu plana akcije predlažemo pokretanje inicijative za usvajanje prednacrta Zakona i izmjenu i dopunu postojećeg zakona što bi značilo uvođenje zatvorskih kazni za počinioce. Ovom peticijom želimo da pokažemo da mladi u BiH imaju platformu na kojoj mogu izraziti svoje mišljenje o važnim temama našeg društva , te da kao takvi imaju punu podršku vladajućih institucija . 

Molimo Vas da nam date svoju podršku u realizaciji ove akcije, jer bi nam Vaša podrška pokazala da postoji glas mladih u radu institucija BiH na državnom nivou.

Unaprijed Vam hvala na izdvojenom vremenu u nadi da ćete pozitivno odgovoriti na ovu peticiju.

Mentor: Admira Uzunić prof. Demokratije i ljudskih prava

admirauzunic@yahoo.co.uk 

Potpišite ovu peticiju

By signing, I authorize Bajrić Ilma to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


ILIPlaćena reklama

Ovu reklamu će vidjeti 3000 ljudi.

Saznajte više...