AKADEMSKA INICIJATIVA ZA PROMJENU USTAVA BOSNE I HERCEGOVINE

Kontaktirajte autora peticije

ZAOKRET U STRATEGIJI KA NOVOM USTAVU BiH

2021-07-19 20:06:36


KAKO DO NOVOG USTAVA BOSNE I HERCEGOVINE
VRIJEME JE ZA OZBILJAN ZAOKRET U STRATEGIJI
Nefunkcionalno teritrijalno uređenje Bosne i Hercegovine definirano dejtonskim ustavom defininitivno ne može biti vječno. Kad-tad morat će se pojaviti snage koje će ovu zemlju učiniti funkcionalnom, a prije svega kroz promjenu teritorijalnog uređenja. Ako je već tako, bolje je to učiniti danas nego za sto godina.
Postoje dva efikasna načina kako se to može učiniti.
1. Ukidanjem Republike Srpske pod međunarodno-pravnom prisilom.
2. Relaksacijom međuetničkih odnosa i stvaranjem kritične mase koja bi obezbijedila usvajanje novog ustava kroz redovnu institucionalnu proceduru.
Postoji nekoliko osnova za ukidanje Republike Srpske pod međunarodno-pravnom prisilom obzirom da su nastanak i naziv Republike Srpske upitni kao i dosljedna implementacija dejtonskog sporazuma, te da je postojanje Republike Srpske u suprotnosti sa međunarodnim konvencijama i standardima. Ukidanje Republike Srpske bi, prirodno, dovelo do teritorijalnog preuređenja Bosne i Hercegovine. Zagovarači ovakvog pravno-prisilnog načina preustroja Bosne i Hercegovine već vode intenzivnu pravnu bitku.
Međutim, ukoliko uspije ova strategija i dođe do reintegracije Bosne i Hercegovine na ovaj način, neophodno je voditi računa o realnim problemima koji bi se uzročno-posljedično pojavili prilikom implementacije novog ustavnog rješenja.
Ovakvom pristupu, kroz teritorijalno preuređenje Bosne i Hercegovine međunarodno-pravnom prisilom, mora se prići sa mnogo više odgovornosti, te prethodno naći odgovore na bitna pitanja kao što su:
- kako bi se uspostavila državna vlast na teritoriji sadašnje Republike Srpske, a da ne dođe do otpora, pobune pa i oružanih sukoba;
- kako obezbijediti da srpsko stanovništvo iz RS-a prihvati Bosnu i Hercegovinu kao svoju domovinu, ako mu je ona nametnuta pod pravnom prisilom.
Poseban je problem što je pravna borba za ukidanje Republike Srpske uglavnom praćena bučnom i zapaljivom, populističkom retorikom, te se na taj način snažno pojačava otpor reintegraciji u Republici Srpskoj, ojačavaju nacionalistički, pa i fašistički elementi u njoj, a nacionalističkim liderima se puše pod krila i omogućava da se u nedogled održavaju na vlasti.
Ovakva strategija se provodi od Dejtona do danas, i OČIGLEDNO nije dala nikakve pozitivne rezultate, već je postigla sasvim suprotan efekat. O toj, po meni, potpuno pogrešnoj, strategiji sam govorio na debatama još 2006. god. (u TV duelu sa Hasanom Čengićem) kao nosilac liste na izborima za Federalni parlament. I tada sam govorio da su pokliči za ukidanje Republike Srpske visokokalorična hrana za nacionalistički nastrojene građane u tom entitetu. To su pokliči bez efikasnog mehanizma za njihovo sprovođenje. Još tada sam predlagao da se krene putem relaksacije međuetničkih odnosa i disolucije oba entiteta na način da se izvrši reintergacija pojedinih gradova koji su neprirodno pocijepani po svim ekonomsko-socijalnim kriterijima kao što su npr. Sarajevo, Goražde, Doboj itd. Tada su još postojali značajni tragovi raspoloženja u Republici Srpskoj za reintegracijom navedenih i drugih gradova, te bi postojanje entiteta samo po sebi izgubilo smisao, a teritorijalna reorganizacija bi bila daleko lakše provodiva.
Zapaljiva retorika i pokliči za ukidanje Republike Srpske definitivno podebljavaju administrativnu liniju između entiteta, zatežu međuetničke odnose, jačaju nacionalističke elemente u RS i u konačnici MOGU da dovedu do raspada Bosne i Hercegovine. Zagovornici ove strategije niti razmišljaju o posljedicama svojih “naučnih” analiza, niti će se smatrati odgovornim za moguće teške posljedice svojih postupaka. Njima je važno da su što češće i što duže pod svjetlima reflektora i u objektivu TV kamera, te da imaju što više lajkova na YouTube i portalima. Od toga, svakako, nemaju nikakve koristi ni građani ni država.
Uporno i svakodnevno dokazivanje već dokazane činjenice da su institucije Republike Srpske odgovorne za genocid nad Bošnjacima, te da je Republika Srpska stvorena na rezultatima etničkog čišćenja i genocida polako gubi svoj praktični efekat, a posebno nakon donošenja pravomoćne presude Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću.
Dakle, konačno je vrijeme da se napravi ozbiljan zaokret u stategiji za reintergaciju Bosne i Hercegovine, te da se, umjesto buke i galame na Republiku Srpsku, krene u smjeru smirivanja tenzija i relaksacije međuetničkih odnosa, što bi otvorilo prostor za stvaranje kritične mase u oba entiteta za kreiranje ambijenta u pravcu teritorijalne reorganizacije BiH.
Ovo nikako ne znači da se trebaju zaustaviti započeti procesi u smjeru pravnog preispitivanja legitimiteta i dejtonskog sporazuma i postojanje Republike Srpske kao i svih efekata proisteklih iz toga. Neka pravosuđe radi svoj posao, neka asocijacije realiziraju svoje zacrtane ciljeve, neka advokati završavaju započete predmete, neka historičari pišu historiju, ali sve to ne mora biti praćeno gromoglasnim talambasima koji zaglušuju zrak oko nas i koji su sami sebi svrha.
Vrijeme je da konačno počnemo postupati mudro u interesu postizanja konačnog cilja: izgradnju demokratske i funkcionalne države u interesu svih njenih građana i naroda.
Vrijeme je da interese države stavimo iznad ličnih interesa pa i iznad ličnih emocija.
Vrijeme je da se krene putem koji nudi Akademska inicijativa za promjenu ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine – AIPUB.
O tom projektu će biti pisano u drugom nastavku.
Kome je država na prvom mjestu, sve ostalo je na svom mjestu.Logo_AIPUB2.pngDžavid_foto_-_kvadrat.png


Džavid Begović Mr.Sci.

Sastanak Platforme za progres i AIPUB-a

2021-06-23 20:04:47

USTAVNE PROMJENE

Platforma za progres - AIPUBJuče je u Sarajevu održan sastanak Platforme za progres, na čelu sa predsjednikom prof.dr. Mirsadom Hadžikadićem i Akademske inicijative za promjenu ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine – AIPUB, koju su predstavljali mr.sci. Džavid Begović, predsjednik i mr.ius. Dragan Trogrančić, član odjela za ustavno-pravna pitanja AIPUB-a.Razgovor je bio usmjeren u pravcu zajedničkog djelovanja po pitanju ustavnih promjena u Bosni i Hercegovini kao i o strategiji materijalizacije projekata Platforme za progres i AIPUB-a.a-Platforma_za_progres_-_sastanak.jpg


Džavid Begović Mr.Sci.

AKTIVNOSTI "POKRETA ZA DRŽAVU" i AIPUB-a

2021-06-10 16:13:30

 Sinergetsko djelovanje dvije proaktivne inicijative

 

Danas je u Sarajevu održan sastanak „Akademske iniciative za promjenu ustavnog uređenja u Bosni i Hercegovini“ – AIPUB sa inicijatorom projekta pod nazivom „Pokret za državu“, gospodinom Vojinom Mijatovićem, potpredsjednikom SDP BiH.

 

Ispred AIPUB-a sastanku su prisustvovali: predsjednik AIPUB-a Džavid Begović, mr. sci., predsjednik skupštine Sead Hamzagić i mr.ius Dragan Trogrančić, član odjela za ustavno-pravna pitanja AIPUB-a.

 

Nakon razmjene informacija o programskoj platformi "Prokreta za državu" i sadržaja Memoranduma AIPUB-a, razgovor je nastavljen u pravcu aktivnosti promjene ustavnog ambijenta u BiH. Dogovoreni su naredni koraci u smjeru međusobne podrške.

 

Zaključeno je da je projekat „Pokret za državu“ fokusiran na aktivnosti u Republici Srpskoj kao frontu gdje bi se trebale voditi odlučujuće političke bitke za funkcionalnu Bosnu i Hrecegovinu kroz aktiviranje trećeg bloka probosanski orijentisanih stranaka.

Projekat AIPUB je orijentisan na materijalizaciju ciljeva iz svog Memoranduma kroz stvaranje kritične mase podrške u zemlji i inostranstvu prije upućivanja inicijative u institucionalnu proceduru.

 

Ova dva projekta paralelnim putevima vode ka istom cilju, a to je stvaranje funkcionalne države jednakopravnih građana i naroda.Sastanak_MIjatovi_-_AIPUB.jpgLogo_AIPUB1.png


Džavid Begović Mr.Sci.

Zaključci sa 3. skupštine AIPUB-a

2021-04-09 19:23:28

Džavid Begović Mr.Sci.

Zaključci sa 3. skupštine AIPUB-a

2021-04-08 21:19:17

Džavid Begović Mr.Sci., Predsjednik AIPUB-a

O ustavnim promjnama Akademske inicijative za promjenu ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine

2021-03-05 16:07:12

Džavid Begović Mr.Sci., Predsjednik AIPUB-a

ODGOVORI NA PITANJA koja se postavljaju ili bojazni građana za uspjeh/posljedice ili skepse u vezi prijedloga Akademske inicijative za promjenu ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine – AIPUB.

2021-02-28 09:02:02

AIPUB_-_Karta_reguja_Bosne.png

 


Pitanje 1

Da li predložene četiri regije znače dalje rasparčavanje BiH?

BiH je teritorijano već organizovana kao nefunkcionalna država dva entiteta, deset kantona i Brčko distrikt. Prijedlog koji je dat u Memorandumu znači reorganizaciju BiH u funkcionalne multinacionalne regije i ne vidimo argumente zašto bi prijedlog AIPUB-a značio rasparčavanje Bosne, a da dejtonsko ustavno uređenje to nije.

Molimo da se pročita Memorandum u cjelosti, prije postavljanja pitanja ili negativnih komentara.

Mr.Sci. Džavid Begović, Predsjednik AIPUB-a

Osniva se Regionalna organizacija AIPUB-a Tuzlanskog regiona

2021-02-25 10:31:58

AIPUB - TUZLANSKA REGIONALNA ORGANIZACIJA

 


Konstituirajuća skupština Tuzlanske regionalne organizacije Akademske inicijative za promjenu ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine – AIPUB će se održati u Tuzli dana 10.03.2021. god. na kojoj će se izabrati rukovodstvo Tuzlanske regionalne organizacije.

Tom prilikom skupštini će se obratiti Predsjednik AIPUB-a Džavid Begović, Mr.Sci., te povjerenik za Tuzlansku regiju Jusuf Huseinović.

Pored Sarajevske i Tuzlanske, u narednom periodu će se formirati Banjalučka i Mostarska regionalna organizacija u skladu sa budućim uređenjem Bosne i Hercegovine prema Memorandumu AIPUB-a
AIPUB_-_Karta_reguja_Bosne1.png

Mr.Sci. Džavid Begović, Predsjednik AIPUB-a

Obavijest

2021-01-16 20:13:20

Potovani potpisnici peticije Akademske inicijative za promjenu ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine,

Zahvaljujemo se na podršci za promjenu ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine.

Obavještavamo vas da su aktivnosti Akademske inicijative dale izvanredne rezultate u animiranju javnosti o neophodnosti promjene ustava BiH, te je ova inicijativa stigla do najmanje 1.000.000 građana širom svijeta.
Kampanje za promjenu Ustava BiH se vodi intenzivno u Bosni i Hercegovini, Americi, Kanadi i Australiji. Sada radimo na intenziviranju kampanje u Francuskoj, Turskoj i Austriji.

Peticijom ne možemo promijeniti ustav, ali se ovoj inicijativi daje snažan legitimitet kao potpora kampanji. Zato je izuzetno VAŽNO da svi građani koji su potpisali peticiju  pozovu svoje prijatelje da učine isto.

S poštovanjem,

 

 


Mr.Sci. Džavid Begović, Predsjednik AIPUB-aPodijeli ovu peticiju

Pomozite da ova peticija dostigne više potpisa.

Kako promovisati peticiju?

  • Podijelite peticiju na svom Facebook zidu i u grupama vezanim za temu peticije.
  • Kontaktirajte svoje prijatelje.
    1. Napišite poruku u kojoj ćete objasniti zašto ste potpisali peticiju, jer je veća vjerovatnoća da će je i drugi potpisati ukoliko shvate značaj teme.
    2. Kopirajte i zalijepite internet adresu peticije u vašu poruku.
    3. Pošaljite poruke na mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram i LinkedIn.Plaćena reklama

Ovu reklamu će vidjeti 3000 ljudi.

Saznajte više...