Bosansko Grahovo- Peticija protiv pokretanja pogona za spaljivanje guma

P E T I C I J A

Dragi prijatelji i ljubitelji prirode, u Bosanskom Grahovu je u toku proces borbe protiv pokretanja pogona za spaljivanje guma!
Naša opština se nalazi u zapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, na tromeđi Bosne, Dalmacije i Like, na 861 m.n.v. Sam geografski položaj i nadmorska visina na kojoj se nalazi, govore da se radi o planinskom kraju koji obiluje prirodnim ljepotama, netaknutom prirodom, čistom vodom i vazduhom.
Nakon ratnog razaranja, prirodne ljepote i nezagađena okolina su ostali jedino čime se stanovnici Grahova mogu istinski pohvaliti.
Sada je i to dovedeno u pitanje!
Nastoji se pokrenuti pogon za spaljivanje guma. To je termohemijski proces koji se naziva piroliza. Spaljivanje na visokim temperaturama, bez prisustva vazduha. On se nastoji prikazati kao jednostavan i efikasan način zbrinjavanja otpada, pri kojem se dobijaju čvrsti, tečni i gasoviti prozvodi, koji se dalje mogu koristiti kao gorivo. Zelena hemija na djelu!
Ipak, u praksi je malo drugačije. Prinos procesa pirolize i kvalitet gotovih proizvoda zavisi od primijenjenih radnih uslova i reaktora u kojem se proces izvodi. Ako se ovome doda korištenje neodgovarajućih filtera i nepoštovanje propisa o zaštiti životne sredine, ishod je jasan-poguban uticaj na cijeli ekosistem. Oslobađaju se veoma toksična organska jedinjenja, kakva su dioksin i furan, koja pokazuju niz štetnih dejstava na ljudsko zdravlje, o čemu svjedoče brojni naučni radovi. Osim toga, ovim procesom se ne uništavaju prisutne neorganske materije, tako da se štetnom uticaju na okolinu i čovjeka pridružuje i prisustvo teških metala. Iskustva lokalnih zajednica u kojim je primjenjivan ovaj postupak govore u prilog tome.
Sve ono čim smo se ponosili i u čemu smo uživali, moglo bi nepovratno nestati!
Zbog toga vas molimo da potpišete ovu peticiju i tako pomognete u očuvanju jedne od rijetkih prirodnih oaza u Bosni i Hercegovini!
Zapamtite, ovo nije problem samo opštine Bosansko Grahovo, jer vjetar, padavine i podzemne vode nose toksične materije i van njenih granica.
Čuvajmo prirodu i ona će čuvati nas!
Zabrinuti Grahovljani

http://www.bistrobih.ba/nova/2017/06/12/u-povodu-izgradnje-spalionice-guma-u-vitezu-samo-je-nukelarni-otpad-opasniji-od-dioksina-iz-pirolize-guma/

 

IMG-c43b1bfbe25e5ba0885680ef3fd4f73b-V1.jpg

IMG-541b614b244120a101524f296310599b-V.jpg

IMG-66e21bc5feab6cea93237d76206724d7-V.jpg


Mirjana Arežina    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite ovu peticiju

Potpisivanjem prihvatam da Mirjana Arežina može vidjeti sve podatke koje pružim na ovom obrascu.

Nećemo prikazivati vašu e-mail adresu javno online.

Nećemo prikazivati vašu e-mail adresu javno online.

Nećemo prikazati vaš broj telefona javno online.


Dajem saglasnost za obradu informacija koje pružam u ovom obrascu za sljedeće svrhe:
Plaćena reklama

Ovu reklamu će vidjeti 3000 ljudi.

Saznajte više...