Concert Hall Sarajevo Campaign | Kampanja za Koncert hol

koncert2.jpg

Pozivamo stručnu javnost, sve građane i prijatelje Sarajeva i Bosne i Hercegovine da podrže svojim potpisima kampanju za izgradnju Koncertne dvorana Sarajevo na Marindvoru, prema predviđenom regulacionom planu i programima razvoja Sarajeva i Kantona Sarajevo. Riječ je o neopravdano zapostavljenom projektu koji su, međunarodnim ugovorom, putem svjetskog konkursa, pripremili 1998. godine Kanton Sarajevo i Grad Rim.
Projekat je izabrao žiri na čelu sa najslavnijom svjetskom arhitekticom Zahom Hadid, uz učešće bosanskohercegovačkih arhitekata Nedžada Kurte i Saida Jamakovića i predstavnika svjetskih asocijacija arhitekata.
Projekat je predstavljen na brojnim svjetskim sajmovima arhitekture (Venecija, itd) i publikovan u stručnim časopisima i knjigama. Smatra se jednim od najboljih projekata nove generacije.
Sarajevska filharmonija održala je 9. februara 2017. godine koncert u čast nedavno preminule arhitektice Zahe Hadid i podržala izgradnju Koncert hola kao prirodnog sjedišta filharmonije i sjedišta muzičkog života u jugoistočnoj Evropi.
Katedra za urbanizam Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu uputila je nadležnim institucijama peticiju u kojoj se protive promjenama regulacionog plana na Marindvoru gdje je predviđena izgradnja Koncert hola.

Regulacionim planom Centar Marindvor odobrena je izgradnja koncertne dvorane Sarajevo, koja će se nalaziti na sadašnjem parkingu pored Mosta Suade Dilberović. Na konkursu za idejni projekat dvorane učestvovale su 43 zemlje, a natječaj je finansirao grad Rim. Među 400 radova pobijedila je grupa arhitekata Urban future, za koju se smatra da je jedna od najznačajnijih grupa u svijetu.
Koncertna dvorana će se nalaziti 14,5 metara ispod zemlje, sadržavaće dvije dvorane za slušanje muzike: glavnu dvoranu s 1500 sjedišta za simfonijske koncerte i drugu, manju s 500 sjedišta za kamernu muziku, savremenu i popularnu muziku, te pomoćne prostore. Također su planirani prateći sadržaji: restoran, kafe prodavnica knjiga i mala knjižara, podzemni parking. Kapacitet kompleksa je 2300 posjetitelja, 2000 slušatelja, 200 muzičara i minimalno 100 visokokvalifikovanih kadrova plus prateće službe koje bi dobile posao u ovom centru. Dvorana će imati najsavremenije ozvučenje i akustiku. Iznad dvorane će se nalaziti muzički park. Izgradnjom koncertne dvorane naš grad bi, prvi put u svojoj historiji, dobio ovakvu dvoranu, ali to bi bila i prva dvorana ovakvog tipa u Jugoistočnoj Evropi. Svrha koncertne dvorane bi bila afirmisanje mladih ljudi i talenata, umjetničko stvaranje i udruženje. Naš grad bi imao sve uslove za dolazak najvećih umjetnika iz cijelog svijeta. Visina investicije projekta iznosi oko 35 miliona EUR, a u cijenu je uračunato i zemljište na kojem će dvorana biti građena.

Concert Hall Sarajevo Campaign | Kampanja za Koncert holna Facebooku:

https://www.facebook.com/groups/1313452358692161/?ref=br_rs