Da i nezaposlene trudnice i porodilje ostvaruju naknadu

Peticija da i nezaposlene trudnice i porodilje ostvaruju naknadu za vreme trudničkog i porodiljskog bolovanja (Dobrovoljni porez solidarnosti)

Činjenica je da se Srbija suočava sa velikom stopom nezaposlenosti. Isto tako, činjenica je da iako zaposlene porodilje Zakon štiti, one dobijaju otkaze ili su izložene različitim vrstama pritisaka. Danas je hrabrost biti majka u Srbiji.

Pošto je državni budzet već dovoljno opterećen, bilo bi potrebno formiranje privatnog fonda za ovu namenu. U teškim vremenima moramo da jačamo solidarnost, zbog toga tražimo da se uputi jasan apel za pomoć od strane srpske dijaspore i građana Srbije koji su u mogućnosti da se odreknu prihvatljivog iznosa prihoda na teret ovog fonda.Takođe, tražimo da se i pravnim licima uputi javni poziv na društveno odgovorno ponašanje i dobrovoljno angažovanje sredstava u ove svrhe. Zbog razumljive skeptičnosti naših građana, neophodno je da ovaj sistem funkcioniše transparentno.Naš je predlog da se ovaj fond, objedini sa humanitarnim fondom koji je propagirao Sergej Trifunović.Ideja je da se napravi jedan jedinstveni registar na kome će građani u svakom trenutku biti u prilici da vide ukupan iznos uplaćenih sredstava sa jedne strane, gde bi mogli da dođu i do pojedinačnih imena i prezimena uplatioca.Sa druge strane, potrebno je da se vidi da je ukupan iznos sredstava podeljen na ukupan broj korisnica istih.Isto tako bi mogli da dođemo do pojedinačnih imena i prezimena korisnica sredstava, kao i neophodne dokumentacije za otvaranje bolovanja, čime se sužava mogućnost bilo kakve manipulacije. Registar bi imao podatke i o stručnoj spremi korisnica,radnom iskustvu,veštinama itd, tako da bi poslodavci mogli da ih angažuju odmah nakon isteka bolovanja.

Naš je predlog da se napravi selekcija i da se definišu jasni kriterijumi kod prvenstva odabira potencijalnih korisnica.Predlažemo da se prvenstvo da visokoobrazovanim ženama i ženama koje su u poslednjih 6 meseci ostale bez posla,ili neki drugi relevantni faktor kojim bi se sprečilo da rađanje postane profesija. Od Vlade Republike Srbije tražimo da u celosti subvencioniše poreze i doprinose na naknade korisnica fonda i omogući sredstva da se stvore uslovi i ambijent kako bi ovaj projekat zaživeo.

Uradite nešto za budućnost svoje zemlje,potpišite peticiju i podignimo ovaj projekat do najviših instanci.