Podrška reizboru dr Bakira Nakasa za direktora Opce bolnice SA

100 % protiv Izetbegovica

/ #207

2013-03-12 10:31


"Nanošenje okrutnosti s mirnom savješću užitak je moralistima. Zato su izmislili pakao."

Bertrand Russell