Podrška reizboru dr Bakira Nakasa za direktora Opce bolnice SA


Gost

/ #218

2013-03-12 11:21

Direktori trebaju da budu ljudi sa velikim znanje isposobnošću da bi vodili ovakav projekat zdravstva.